Uwaga! wścieklizna zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie wydał rozporządzenie, którym uznał część miasta Hrubieszów oraz część gminy Hrubieszów za obszar zagrożony wścieklizną.

Reklamy

Granice obszaru określone są w sposób następujący:

 1. od strony północnej  budowaną obwodnicą Hrubieszowa od skrzyżowania drogi Mircze – Hrubieszów do rzeki Huczwa i dalej tą rzeką do jej ujścia do Bugu,
 2. od strony wschodniej  graniczną  rzeką Bug od ujścia rzeki Huczwa do miejscowości Kosmów,
 3. od strony południowej od rzeki Bug przez miejscowość Kosmów, Cichobórz, Mieniany do szosy Mircze – Hrubieszów,
 4. od strony zachodniej  drogą Mircze – Hrubieszów do budowanej obwodnicy Hrubieszowa.

Na tym obszarze obowiązują następujące nakazy i zakazy:


Nakazuje się:

 1. trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
 2. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie;
 3. przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;
 4. poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

Zakazuje się:

 1. urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej, z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych;
 2. pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru;
 3. przywozu i wywozu  psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego  bez uzyskania uprzedniego urzędowego  zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie.

 

Źródło: UM Hrubieszów