V sesja Rady Powiatu

W dniu 26.02.2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się V sesja Rady Powiatu.

Reklamy

Porządek obrad obejumuje m. in.:
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2006 r.,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Turkowicach oraz szkół wchodzących w jego strukturę,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla zawodników powiatu hrubieszowskiego osiągających wysokie wyniki sportowe,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim w 2007 r.
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Harmonogramu Działań do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Hrubieszowskim,
– rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego.