VI Gminny Konkurs Ekologiczny ,,Przyroda Mój Przyjaciel”

HrubieszówStefankowice

Reklamy

W dniu 22 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Stefankowicach odbył się już VI Gminny Konkurs Ekologiczny. Konkurs został przeprowadzony w formie turnieju a wzięło w nim udział 7 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych z terenu gminy Hrubieszów.

Były to: SP w Czerniczynie, SP w Kułakowicach III, SP w Moniatyczach, SP w Mienianach, SP w Obrowcu, SP w Stefankowicach, SP w Ślipczu.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:
– przewodnicząca: Justyna Waszyńska -Tor
– członek: Sylwia Luchowska
– członek: Lidia Solak.

Turniej składał się z 7 etapów, uczestnicy mieli za zadanie m.in.: rozwiązać test z wiedzy, rozpoznać ilustracje, ułożyć puzzle czy posegregować śmieci.

Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach w składzie: Marek Jaworski, Jakub Zając oraz Artur Zankiewicz.

Drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Moniatyczach, w której skład wchodzili: Gabriela Lewandowska, Kacper Pałka i Aleksander Polikowski.

Miejsce trzecie zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kułakowicach III w składzie: Patrycja Tarnowska, Gabriela Kaszuba i Katarzyna Kazin.

Nagrody dla laureatów ufundował GOK Wołajowice, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki ufundowane przez Nadleśnictwo Strzelce z/s w Maziarni.

Konkurs poprzedziły: część artystyczna przygotowana przez kółko teatralne ze Szkoły Podstawowej w Stefankowicach pod kierunkiem pani Anny Świętanowskiej – Grabskiej, a także projekcja filmu o tematyce przyrodniczo – ekologicznej.

Po zakończeniu zmagań uczestników podjęto poczęstunkiem ufundowanym przez GOK Wołajowice. Konkurs został przygotowany przez Bibliotekę Publiczną w Stefankowicach.

info i foto
UG Hrubieszów

zdjęcia >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009