W Masłomęczu rośnie Wioska Gotów

Dla osób często podróżujących na trasie Hrubieszów-Mircze widok rosnącej z każdym dniem budowli nie jest już zaskoczeniem. Na działce sąsiadującej ze świetlicą i gocką chatą w Masłomęczu od miesiąca trwają prace budowlane w związku z realizacją projektu pn. „Wioska Gotów w Masłomęczu” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Reklamy

Inwestycja realizowana jest przez Gminę Hrubieszów, która w ubiegłym roku złożyła wniosek o dofinansowanie tego pomysłu, natomiast merytoryczną i organizacyjną opiekę nad inwestycją sprawują Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie oraz oczywiście gospodarze terenu czyli Masłomęckie Stowarzyszenie –Wioska Gotów.

Wykonawcą tego skansenu jest doświadczona w dziedzinie rekonstrukcji archeologicznych ekipa budowlana ze Stowarzyszenia Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg – Vineta pod kierownictwem Aleksandra Kurbana. O ich doświadczeniu świadczą choćby takie miejsca jak skansen w Wolinie, Centrum Kulturowo-Archeologiczne w Nowej Słupi, czy Biskupin, w których rzemieślnicy realizowali podobne projekty.

Reklamy

W ramach „nowej” Wioski Gotów, na działce na której w ostatnich latach odbywały się Biesiady Archeologiczne w Masłomęczu, wybudowane zostaną rekonstrukcje 4 drewnianych chat. Pierwsza i największa z nich o wymiarach ok. 10x20m jest w trakcie budowy. Obiekt ten zwany długim domem już w ciągu najbliższych dni kryty będzie strzechą. Wzorowany jest bezpośrednio na wynikach badań archeologicznych w Hrubieszowie-Podgórzu. Dalsze obiekty takie jak: chata tkaczki, chata wojownika oraz zagroda garncarza powstaną w następnej kolejności. Działka zostanie ogrodzona płotem plecionkowym, a wewnątrz wioski położony zostanie trakt z drewnianych bali. Obiekt udostępniony zostanie zwiedzającym latem przyszłego roku.