W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej podsumowano 2013 rok

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej dokonano podsumowania działalności w 2013r. W odprawie rocznej, która odbyła się w Placówce SG w Zbereżu uczestniczyli: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Fraczyk, jego zastępcy płk SG Jacek Gartman oraz płk SG Janusz Gąsiorowski, a także kadra kierownicza NOSG.

Reklamy

W minionym roku funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG odprawili w przejściach granicznych ponad 11 mln osób i blisko 5 mln środków transportu co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10 procent. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 365 pojazdów pochodzących z przestępstw o wartości ponad 18,7 mln zł, co stanowi wzrost do analogicznego okresu 2012 roku o 48 procent. Nadbużański Oddział SG w ubiegłym roku odnotował też ponad 22 procentowy wzrost zatrzymanych towarów pochodzących z przemytu o wartości prawie 48 mln zł.

W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem przemytu wyrobów akcyzowym na „zielonym” odcinku granicy państwowej, do jej ochrony w roku bieżącym, skierowani zostaną dodatkowi funkcjonariusze SG oraz sprzęt techniczny.

Miniony rok to również modernizacja infrastruktury Nadbużańskiego Oddziału SG, która będzie w dalszym ciągu realizowana.

 
 
Info i fot. NOSG