Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ds. Rozwoju Gminy Mircze

HrubieszówMircze

Reklamy

25 czerwca 2009 roku odbyło się w Mirczu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ds. Rozwoju Gminy Mircze, na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia, jak również została zmieniona nazwa Stowarzyszenia na: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze im. Wincentego Rulikowskiego.

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku, jego założycielem i pierwszym prezesem była Pani Bogusława Pisiewicz – wówczas sekretarz Gminy Mircze.

Nowym prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Mircze im. Wincentego Rulikowskiego została Joanna Reder – działaczka społeczna, nauczycielka Gimnazjum im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mirczu.

W skład zarządu weszli:
V-ce prezes – Sławomir Marciniuk (Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie),
II V – ce prezes – dr hab. Franciszek Woch (pracownik Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach),
Sekretarz – Tomasz Krasnodębski
Skarbnik – Jan Dworniczak (były Wójt Gminy Mircze)
Członek – Romualda Mankiewicz (była skarbnik Gminy Mircze).

Wśród członków Stowarzyszenia są min.: Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Bogdan Kawałko, Wójt Gminy Mircze mgr Lech Szopiński , Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Mircze, radni i pracownicy Urzędu Gminy Mircze .

Hrubieszow LubieHrubie 2009