Warsztaty rzeźbiarskie w Modryniu zakończone

W dniu 1 października 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Modryniu odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów rzeźbiarskich.

Reklamy

W dniu 1 października 2013 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Modryniu odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów rzeźbiarskich realizowanych w ramach działania projektowego p.n. „Gotania zaklęta w drewnie – warsztaty rzeźbiarskie”, realizowanego w ramach Projektu p.n.: „Spotkajmy się w Gotanii – organizacja imprezy integrującej oraz zajęć pobudzających, rozwijających pasje i zainteresowania społeczności w Gminie Mircze”, realizowanego na rzecz mieszkańców Regionu Gotanii, w tym Gminy Mircze w ramach projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Warsztaty odbywały się w miesiącach sierpień i wrzesień. Z możliwości nabycia nowych umiejętności rzeźbiarskich  skorzystało 10 osób zamieszkujących terenu Gotanii w tym gminy Mircze. Warsztaty prowadził instruktor rzeźbiarstwa Pan Dariusz Smol z Mircza.

Reklamy

W celu zrealizowania warsztatów zakupiono odpowiedni sprzęt: dłuta rzeźbiarskie do drewna, heblarko stolarkę i wyrzynarkę stołową.

Podczas spotkania podsumowującego zaprezentowane zostały eksponaty rzeźbiarskie wykonane przez uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział, które wręczył Pan Damian Otkała Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Mircze im. Wincentego Rulikowskiego w Mirczu. Podziękowania za udział w zajęciach złożyli także Pan Sławomir Marciniuk zastępca Wójta Gminy Mircze i Pani Anna Piluś kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze im. Wincentego Rulikowskiego w Mirczu oraz partnerów Gminę Mircze, Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu.

Projekt „Spotkajmy się w Gotanii – organizacja imprezy integrującej oraz zajęć pobudzających, rozwijających pasje i zainteresowania społeczności w Gminie Mircze” zakładał przeprowadzenie trzech działań:

  1. Warsztaty p.n. „Gotania zaklęta w drewnie – warsztaty rzeźbiarskie” ( sierpień i wrzesień).
  2. „Spotkania wielopokoleniowe na szlaku Gockim nad Bugiem” (sierpień).
  3. Warsztaty taneczne p.n. „Taniec integruje mieszkańców Gotanii” (wrzesień-październik). 

 

Info i fot. UG Mircze