Warzonka kryształówka z Werbkowic na Liście Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego

12 grudnia 2012 roku w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie odbyła się uroczysta gala z okazji wpisania na Listę Produktów Tradycyjnych setnego produktu z województwa lubelskiego.

Reklamy

Ekologiczny rolniczo region sprzyja wytwarzaniu zdrowej i smacznej żywności, a rok 2012 szczególnie zaowocował wspaniałymi produktami. Na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa zostały wpisane 33 potrawy z regionu lubelskiego.

Wśród nich znalazła się warzonka kryształówka z Werbkowic, która została wpisana na 99 pozycję na Liście Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego, zgłoszona przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

Reklamy

Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk i marszałek województwa Krzysztof Hetman wręczyli na ręce przedstawicieli Gminy Werbkowice „Laur Promocyjny”, który potwierdza fakt wpisania warzonki kryształówki na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa.

Obecni na tegorocznej gali mogli spróbować i ocenić walory smakowe nie tylko warzonki kryształówki, która już trafiła na zaszczytną listę, ale również placków z soczewicy oraz ciasta staropolskiego podhoreckiego – potraw, które czekają na wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Produkty te zostały docenione podczas Warsztatów Kulinarnych organizowanych w ramach operacji „Promowanie tradycji kulinarnych charakterystycznych dla terenu Gminy Werbkowice w ramach spotkań i warsztatów oraz udostępnienie i wyposażenie pomieszczenia służącego do organizacji tych spotkań i warsztatów” realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013, które odbyły się Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, a w decydującym głosowaniu otrzymały największą liczbę głosów w poszczególnych kategoriach.

 

Info i foto: GOK Werbkowice