Werbkowice: Archeologia nie musi być nudna

17 czerwca 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie z historykiem na temat: „Jak opowiadać o archeologii, by nie zanudzić słuchającego”. Referat połączony z prezentacją multimedialną wygłosił dyr. Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie Bartłomiej Bartecki.

Reklamy

W spotkaniu brali udział znani literaci, uczestnicy warsztatów literackich oraz młodzież szkolna. Centralnym założeniem spotkania stało się hasło: „Zabytek Plus Opis Plus Wyobraźnia”. Słuchacze żywo reagowali na wyjaśnienie prelegenta i jego opowieści. Szczególnie dużo miejsca poświęcano twórczości lokalnej i dziedzictwu kulturalnemu. Spotkanie zakończyło się prezentacją publikacji  prof. Andrzeja Kokowskiego „Gocka duma Masłomęcza” oraz zaproszeniem na biesiadę archeologiczną w Masłomęczu. Tu literaci spróbują swoich sił w reportażu. Każdy z uczestników spotkania z historykiem Bartłomiejem Barteckim otrzymał drobną pamiątkę związaną z Gotanią.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

 

Spotkanie przeprowadzone zostało w ramach realizacji operacji pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej.” Operacja realizowana jest w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013.

 

 

Biblioteka Publiczna w Werbkowicach