Werbkowice: Podziękowanie za akcję odnowy przystanków autobusowych

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do odnowienia przystanków autobusowych w Werbkowicach. W ramach wspólnych działań osiągnięto zamierzony cel, czego efektem są czyste i ładne przystanki, wizytówka Werbkowic.

Reklamy

Do wspólnej akcji włączyli się: Urząd Gminy Werbkowice, ks. Adam Siedlecki proboszcz parafii Werbkowice.

W ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej zostały zebrane fundusze, za które zakupiono, m.in. kamień elewaycjny oraz żwir do wykonania odwodnienia przystanków autobusowych. Materiały do odnowy elewacji zostały zakupione przez Urząd Gminy Werbkowie.

Darczyńcy: Pan Sławomir Weremczuk ufundował kraty okienne kute na przystanek hrubieszowski, Pan Piotr Kot ufundował kraty okienne kute na przystanek zamojski. Prace remontowe zostały wykonane społecznie przez mieszkańców gminy Werbkowice.


Prezes Stowarzyszenia „Szansa”

Joanna Bożek