Werbkowice: Spotkanie autorskie z Małgorzatą Skowron

W dniu 20 maja 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach odbyło się spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Skowron, hrubieszowską poetką, autorką wierszy i baśni dla dzieci.

Reklamy

Pani Małgorzata Skowron jest laureatką wielu prestiżowych nagród w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych; autorka tomików „Marzenia nie mieszczące się w tornistrze” (2003), „Dokąd wiodą ścieżki fantazji” (2004), „W krainie, gdzie czas miło płynie” (2007) oraz „Bajkowy kuferek” (2011).

W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Werbkowice oraz uczestnicy warsztatów literackich realizowanych w ramach projektu pn. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”.

Pisarka opowiadała o swojej pracy, rozmawiała z uczestnikami spotkania. Recytowała swoje wiersze, prowadziła zabawy w rymowanki, a także uczyła śpiewać piosenki do słów swojego wiersza.

Po spotkaniu każdy uczestnik indywidualnie mógł uzyskać porad merytorycznych bądź wskazówek do pracy pisarskiej.

Spotkanie przeprowadzone było w ramach realizacji operacji pt. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej”. Operacja realizowana jest w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013.

 

Zdjęcia »

 

Źródło i fot: GOK Werbkowice