Werbkowice: Spotkanie dla osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej

Urząd Gminy Werbkowice oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają osoby fizyczne zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, na spotkanie informacyjne w dniu 02.04.2012 o godz. 10:00 w GOK w Werbkowicach w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Reklamy

Okres realizacji działania: 01.01.2012 – 30.06.2014

 

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe:

  • Indywidualne doradztwo.

  • Szkolenie grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. WSPARCIE FINANSOWE – JEDNORAZOWA DOTACJA NA UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

  • Jednorazowa dotacja na utworzenie działalności gospodarczej w wysokości od 25 000 do 40 000 zł/osobę dla min. 70 uczestniczek/ów projektu, stanowiąca nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

3. Specjalistyczne wsparcie doradczo-szkoleniowe:

Doradztwo specjalistyczne.

  • Szkolenia specjalistyczne grupowe.