Werbkowice: Zbiórka pieniędzy na opłacenie dokumentacji remontu kościoła

Stowarzyszenie Na Rzecz Remontu Drewnianego Kościoła Zabytkowego w Werbkowicach w czasie od 29 kwietnia 2011 roku do 28 kwietnia 2012 roku przeprowadziło zbiórkę publiczną pieniędzy na opłacenie dokumentacji remontu kościoła.

Reklamy

Zebrano 3 220 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych).

Zbiórka odbyła się zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji nr 1/2011 wydanej przez Wójta Gminy Werbkowice w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

Zbiórkę przeprowadzono w ramach pracy społecznej członków Stowarzyszenia, bez kosztów.

Ubiegłoroczna zbiórka w kwocie 20 600 zł i ostatnia częściowo pokrywają koszty projektów. Do pełnej kwoty brakuje nam około 3 500 zł, dlatego zbiórkę będziemy kontynuować.

 

Zygmunt Bogdan Sawa – Prezes Zarządu

Halina Kubicka – Sekretarz