Wilczęta w akcji

Minęły dwa miesiące trzeciego roku działalności Punktu Przedszkolnego „Wilczęta”. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. 15 pp „Wilków” w Stefankowicach w tym roku liczy 17 uczestników. Dzieci chętnie korzystają z wszelkich atrakcji przygotowywanych zarówno przez wychowawców jak i zarząd projektu.

Reklamy

Współuczestniczą także w imprezach organizowanych przez szkołę. Idąc na spacer po okolicy po drodze sprzątały świat. Brały aktywny udział w przeróżnych ziemniaczanych konkursach z okazji święta pieczonego ziemniaka, uroczyście witały jesień. Dziewczynki pamiętały o swych kolegach składając im życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dzieci z radością uczestniczą w różnych spektaklach teatralnych. Z ciekawością obserwowały akcję, gdy do szkoły zjechała grupa teatralna z Krakowa z przedstawieniem „Pan Twardowski”. Równie żywo reagowały w lubelskim Teatrze im. H. Ch. Andersena podczas przedstawienia „Tymoteusz wśród ptaków”. Niespodzianka, jaką było spotkanie z lalkarzem, okazała się równie ciekawa. Szaleństwu nie było granic, gdy na koszt rodziców przedłużono wyjazd do Lublina o pobyt w Sali Zabaw Fiku-Miku.

Mamy nadzieję, że nadchodzące miesiące będą równie ciekawe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

***

W imieniu zarządu projektu
Mróz Janina