Wilczęta witają wakacje

W radosnym nastroju upłynął dzień 30.06.2011 r. dzieciom z Punktu Przedszkolnego Wilczęta, choć był to ich ostatni dzień pobytu, Punkt Przedszkolny utworzony przy Szkole Podstawowej im. 15.pp „Wilków” w Stefankowicach w ramach projektu „Przedszkole w MOJEJ szkole – Wilczęta” kończył drugi rok działalności, dodajmy udany.

Reklamy

Za środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatrudniono nauczycieli, zakupiono środki dydaktyczne, pokryto koszty wyżywienia oraz wyjazdów do teatru i na basen.

Reklamy

Dzieci z chęcią uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Startowały w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i gminnych zdobywając nagrody. I właśnie za to wszystkie otrzymały dyplomy ukończenia i nagrody w postaci książeczek. Niektórym za reprezentowanie przedszkola w konkursach, za aktywność przyznano dodatkowe wyróżnienia również w postaci nagród książkowych.

Tego dnia jedna z dziewczynek obchodziła urodziny. Było zatem słodkie przyjęcie, płonący tort ze świeczką i oczywiście życzenia dla solenizantki. A później wspólna zabawa z balonikami.

Przed nami wakacje. Życzymy wszystkim, dzieciom i nauczycielom, aby dopisała nie tylko pogoda, ale także humory, by zdrowi, szczęśliwi i wypoczęci mogli za miesiąc spotkać się w równie radosnym nastroju. Sześciolatkom zaś, którzy od nas już odchodzą, życzymy dalszych sukcesów w szkole.

***

W imieniu zarządu projektu
Mróz Janina