„Wioska Gotów” ciąg dalszy

HrubieszówMasłomęcz

Reklamy

Po kilku miesiącach przerwy od zakończenia poprzedniej edycji projektu prowadzącego do stworzenia turystyczno – muzealnego ośrodka w Masłomęczu, rozpoczynamy następne przedsięwzięcie.

Tym razem, projekt będzie realizowany z dotacji z Gminy Hrubieszów ze środków Przedakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich PPWOW i trwał będzie przez 7 miesięcy, a jego efekty widoczne będą z pewnością przez lata.

Podstawowym celem jaki przed sobą postawiliśmy jest stworzenie międzypokoleniowej grupy odtwarzającej dziedzictwo kulturowe regionu. W ciągu zbliżających się miesięcy na terenie „Wioski Gotów” w Masłomęczu, pod patronatem merytorycznym archeologów z Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, przeprowadzone będą liczne zajęcia oraz zorganizowane zostaną ciekawe warsztaty ukazujące dawne rzemiosła oraz obrzędowość Gotów z Kotliny Hrubieszowskiej.

Zorganizujemy m. in. warsztaty z obróbki skór, kości i drewna, oraz szkolenia z wytwarzania imitacji niezwykle atrakcyjnej „gockiej” biżuterii. Odtworzona zostanie również dawna kuchnia. Do największych planowanych przedsięwzięć należeć będzie bez wątpienia kolejny cykl szkoleń z garncarstwa połączony z samodzielnym wypałem wykonanych naczyń w rekonstrukcji pieca garncarskiego, którego pozostałości znane są z odkryć archeologicznych. Zaprezentowane zostaną również dawne metody tkania materiałów na pionowych warsztatach tkackich oraz sposoby ich barwienia przy zastosowaniu naturalnych barwników.

Dla pełnego ukazania życia codziennego Gotów, powstanie swoista grupa teatralna prezentująca rzemiosła i obrzędy. Już za kilka miesięcy być może uda się również usłyszeć szczęk żelaza oraz zobaczyć na własne oczy „gockich” wojowników, uzbrojonych w miecze, włócznie i tarcze.

info
LGD Lepsze Jutro

Hrubieszow LubieHrubie 2009