Wizyta przedstawicieli tureckiej administracji celnej

W piątek (21.02.) zakończyła się wizyta w Polsce przedstawicieli tureckiej administracji celnej. Goście odwiedzili między innymi Ministerstwo Finansów oraz Izbę Celną w Białej Podlaskiej.

Reklamy

Trwająca pięć dni wizyta studyjna przedstawicieli administracji celnej Turcji zorganizowana została w ramach programu TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange).

TAIEX jest instrumentem pomocy technicznej, finansowanym ze środków Komisji Europejskiej, skierowanym do instytucji publicznych w państwach beneficjentach. Celem instytucji TAIEX jest realizacja krótkoterminowych eksperckich działań doradczo-informacyjnych w zakresie dostosowywania ustawodawstwa danego państwa do legislacji unijnej.

W 2004 roku Unia Europejska zezwoliła Turcji na rozpoczęcie negocjacji w sprawie dołączenia do krajów Wspólnoty. Rozmowy rozpoczęto 3 października 2005 roku. W związku z tym, że przed wejściem do Unii Turcja powinna dostosować swoje prawo do ustawodawstwa wspólnotowego, już teraz przedstawiciele instytucji tego państwa zdobywają wiedzę niezbędną do wprowadzenia koniecznych zmian.

Dwa pierwsze dni pobytu gości w Polsce poświęcone były między innymi kwestiom prawnych ram działania i strukturze organizacyjnej Służby Celnej w Polsce. W czasie pobytu w Warszawie przedstawiciele tureckiej administracji celnej odwiedzili m.in Urząd Celny w Pruszkowie.

Kolejne dni goście spędzili na granicy polsko-białoruskiej w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej, gdzie więcej miejsca poświęcono tematyce tranzytu oraz odpraw towarowych. W programie znalazła się wizyta w oddziałach celnych w Białej Podlaskiej i Koroszczynie. Większość czasu poświęcono kwestiom organizacji kontroli oraz sposobom przeprowadzania odpraw celnych.

Goście odwiedzili też największy w Polsce Wolny Obszar Celny w Małaszewiczach.

 

źródło i fot. SCRP