Wizyta studyjna w Bieszczadach

Gmina Trzeszczany

Reklamy

Zapraszamy chętnych z terenu gminy Trzeszczany do udziału w wizycie studyjnej w okolicach Bieszczad (woj. podkarpackie). W ramach wyjazdu zapewniamy: przejazd, wyżywienie, nocleg, zorganizowanie spotkań, przewozy miejscowe, zwiedzanie atrakcji turystycznych.

Ofertę kierujemy w szczególności do liderów (radnych, sołtysów), przedstawicieli organizacji pozarządowych, działaczy KGW, nauczycieli, osób aktywnych na rzecz rozwoju gminy Trzeszczany.

Celem wizyty studyjnej jest zapoznanie się z dobrymi praktykami dotyczącymi rozwoju aktywności społecznej, a w szczególności: tworzenia organizacji pozarządowych, aktywności liderów, współpracy z samorządem lokalnym, tworzenia lub reaktywacji KGW.

Oczekujemy, że w trakcie spotkań z liderami, członkami organizacji pozarządowych i mieszkańcami odwiedzanych terenów, nastąpi wymiana doświadczeń w obszarach wymienionych powyżej.

W trakcie rozmów i prezentacji poznamy metody i techniki aktywizowania społeczności lokalnych w celu pobudzenia aktywności społecznej w naszej gminie Trzeszczany. Odwiedzając miejscowości na Podkarpaciu mamy zamiar „podpatrzyć” umiejętności tworzenia dobrego klimatu do rozwoju organizacji prospołecznych, dowiedzieć się na miejscu jakie warunki należy spełnić aby taka aktywność była możliwa i przynosiła dobre efekty społeczne. Poprzez tę wizytę zamierzamy zachęcić liderów do działania pokazując im „dobre praktyki” oraz sposoby pozyskiwania dodatkowych środków. Poznanie różnych form organizacji pozarządowych pozwoli na odważniejsze postępowanie naszych przywódców lokalnych.

Ilość miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela w U.G. Trzeszczany
P. Justyna Krawczyk
Tel. 84 65 75 059.