Wnioski o dotacje

Hrubieszów

Reklamy

W miesiącu wrześniu osiem organizacji pozarządowych z terenu Gminy Hrubieszów opracowało i złożyło wnioski o dotacje na realizację projektów w konkursie „Nasza wieś naszą szansą – 2008 czyli co można zrobić za 10.000 złotych, by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu popegeerowskim”.

Konkurs został ogłoszony przez Fundację Wspomagania Wsi.

Celem projektów ma być aktywizacja społeczna i gospodarcza wsi z terenu gminy. Natomiast podejmowane działania mają przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców.

Lista złożonych wniosków:

– KGW Husynne, projekt pn.: „Przedstawiamy, tańczymy i śpiewamy, tudzież w sakwie mamy” na kwotę 9.956,00 zł.

– KGW Kułakowice Pierwsze, projekt pn.: „Razem gotujemy i pracujemy” na kwotę 10.000,00 zł.

– Sołectwo Metelin, projekt pn.: „Metelin – paciorkowe zagłębie” na kwotę 9.500,00 zł.

– KGW Moroczyn, projekt pn.: „Kolorową nitką zrobimy wszystko” na kwotę 10.000,00 zł.

– KGW Stefankowice, projekt pn.: „Przyjęcia za grosik” na kwotę 9.985,30 zł.

– Rada Sołecka w Stefankowicach Kolonii, projekt pn.: „Zielono nam” na kwotę 9.429,82 zł.

– KGW Teptiuków, projekt pn.: „Klub dzieciaków niekoniecznie przedszkolaków” na kwotę 10.000,00 zł.

– Stowarzyszenie Kobiet Gminy Hrubieszów – Polskie Kwiaty, projekt pn.: „Mini bar – maxi kasa, czyli kuchnia jest dobra na wszystko” na kwotę 9.600,00 zł.

Organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Hrubieszów mają pozytywne doświadczenia we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi. Tylko w tym roku pięć spośród nich otrzymało już dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu „Pożyteczne wakacje 2008”.

Łącznie od początku roku organizacje pozarządowe otrzymały niemal 40 tys. zł na dofinansowanie realizacji projektów i złożyły 21 wniosków.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki