Wojenne ślady

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie zaprasza na wystawę „Wojenne Ślady. Dwóch fotografów, dwie perspektywy Kurta Goldmanna i Feliksa Łukowskiego” zorganizowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Zug der Erinnerung”, IPN w Lublinie oraz Muzeum Zamojskim w Zamościu.

Reklamy

Wystawa ma na celu ukazanie pierwszych miesięcy okupacji na Zamojszczyźnie, widzianych w obiektywie Kurta Goldmanna, niemieckiego żołnierza Wehrmachtu, a także późniejszych lat okupacji, utrwalonym przez współczesnego mu Polaka, Feliksa Łukowskiego.

Kuratorami wystawy są: Lea Goldmann, David Rojkowski.

Wystawa w Muzeum będzie czynna do 30 listopada 2010 roku.