Wojewódzki Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Hrubieszowski Dom kultury zaprasza do uczestnictwa w eliminacjach powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK, które odbędą się 11 maja 2011 roku w HDK.

Reklamy

u>WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”

– eliminacje powiatowe
HRUBIESZÓW – 2011

ORGANIZATOR
Hrubieszowski Dom Kultury

Ideą Przeglądu jest spotkanie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli i instruktorów naszego powiatu, spotkanie służące pogłębianiu zainteresowań dzieci i młodzieży wartościami muzyki, jak również inspiracji do czynnego uczestnictwa w ich rozwijaniu.

CEL IMPREZY

Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku zespołów artystycznych działających w placówkach oświatowych i ośrodkach kultury naszego powiatu.

Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżowymi zespołami artystycznymi.

Nominowanie do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki najlepszych wykonawców z Przeglądu Powiatowego.

ZASADY UCZESTNICTWA

Zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, chóry (do oktetu włącznie) oraz solistów; wykonawcy prezentują 2 utwory śpiewane w języku polskim z akompaniamentem własnym lub półplaybackiem.

Uczestnicy Przeglądu startują w kategoriach:

soliści:
6 – 10 lat
11 – 13 lat
14 – 16 lat

zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne:
6 – 10 lat
11 – 13 lat
14 – 16 lat

Każda placówka może zgłosić do przeglądu maksymalnie 3 wykonawców w dowolnej kategorii wiekowej i artystycznej.

Laureaci soliści Przeglądów Powiatowych z dwóch ostatnich lat nie mogą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych.

OCENA I NAGRODY

Komisja artystyczna oceni wykonawców wg następujących kryteriów:
– dobór repertuaru
– możliwości wykonawcze
– ogólny wyraz artystyczny

Najlepsi wykonawcy w poszczególnych kategoriach zostaną zakwalifikowani do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Śpiewający Słowik”, który odbędzie się w dniach 9 – 10 czerwca 2011 w Rykach.

Wszyscy wykonawcy otrzymują okolicznościowe dyplomy.

Najlepszym organizatorzy fundują nagrody rzeczowe.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

HDK zabezpiecza nagłośnienie – 8 mikrofonów oraz sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.
Placówki zgłaszające wykonawców powinny zabezpieczyć przejazd i ubezpieczenie wykonawców.
Karty zgłoszenia uczestników konkursu przyjmujemy do dnia 6 maja (piątek) 2011 roku.

Przegląd odbędzie się:
11.05.2011 roku (środa)
w sali widowiskowej HDK
Początek przesłuchań godz. 11:00

Nasz adres:
Hrubieszowski Dom Kultury
22 – 500 Hrubieszów
ul. 3 maja 7
tel: 084 696 2615

Koordynator imprezy:
instruktor Jerzy Wróblewski