Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji

Hrubieszów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Departament Gospodarki i Innowacji zaprasza przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowiska naukowego do udziału w projekcie „Wsparcie Regionalnego Systemu Innowacji”.

Reklamy

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Przedsiębiorców zapraszamy do składania konkretnych problemów badawczych. Nie ponosząc żadnych kosztów, w zamian za współpracę z naukowcem przedsiębiorca nieodpłatnie otrzyma rozwiązanie zgłoszonego przez siebie problemu do wykorzystania do własnych celów.

Przedstawicieli środowiska naukowego zapraszamy do składania ofert naukowych. Rozwiązanie problemu przedsiębiorcy powierzymy przedstawicielom środowiska naukowego, którzy w oparciu o swoja wiedzę będą mogli wskazać konkretne rozwiązania innowacyjne a przez to stanowić stałe zaplecze rozwiązań innowacyjnych dla lokalnych przedsiębiorców.

W ramach II naboru planowany jest wybór 38 problemów badawczych, więcej informacji o projekcie oraz druki zgłoszenia na stronie www.rsi.lubelskie.pl Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2009 roku

Hrubieszow LubieHrubie 2009