Wspólna granica, wspólne zobowiązania – spotkanie polskich i niemieckich pograniczników

Wspólna granica łączy, nie dzieli. Lecz granica to również zobowiązania i zadania do wypełnienia. O tym jak skutecznie i sprawnie je realizować, już po raz piąty, rozmawiali przedstawiciele polskich i niemieckich służb. W spotkaniu, które miało miejsce w Słubicach uczestniczyli również funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklamy

Przygraniczne Słubice po raz piąty z rzędu gościły przedstawicieli formacji, których zadaniem jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa oraz zwalczanie przestępczości po obydwu stronach Odry. Pod honorowym patronatem Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie zorganizowana została cykliczna już Konferencja Graniczna. Wśród zaproszonych gości jak zwykle nie zabrakło przedstawicieli Wydziału Konsularnego Ambasady RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Brandenburgii, dowódców Policji z Polski i Niemiec, Komendantów Oddziałów Straży Granicznej i przedstawicieli prokuratury. Nadbużański Oddział Straży Granicznej reprezentował gen. bryg. SG Jarosław Frączyk – Komendant NOSG, który wygłosił wykład poświęcony sytuacji i zjawiskom dotyczącym przestępczości na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Republiką Białorusi oraz Ukrainą na odcinku Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uczestnicy spotkania, wzorem lat ubiegłych, wymienili się doświadczeniami i omówili wspólne przedsięwzięcia, jakie zostały z powodzeniem zrealizowane w okresie minionych dwunastu miesięcy. Wymiana zdań dotyczyła zarówno regionalnej współpracy transgranicznej, jak i perspektyw dalszego rozwoju tej formy wzajemnych doświadczeń. Prelegenci odnieśli się także do przykładów współpracy regionalnej w innych częściach Unii Europejskiej. Forma takiej kooperacji przedstawiona została na przykładzie porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami Belgii, Holandii i Niemiec (EPICC), a także z Republiką Czeską. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy przedstawili perspektywy wspólnych szkoleń zawodowych, mających na celu dalsze podnoszenie kwalifikacji i usuwanie barier niekorzystnie wpływających na skuteczność podejmowanych razem działań.

 

źródło: NOSG

zdj. KPP Słubice