Wycieczka rodzin zastępczych do Krasnobrodu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz zawodowa rodzina zastępcza Państwa Izabeli i Janusza Mendoń informują, że w dniu 30 maja 2008 r. w naszym powiecie obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Reklamy

Część oficjalna uroczystości odbyła się przy udziale władz powiatu, miasta oraz gmin i obejmowała zasadzenie w Parku „Solidarności” w Hrubieszowie dębu symbolizującego siłę rodzin zastępczych. Aby promować ideę rodzicielstwa zastępczego w naszym powiecie drzewo zostało oznaczone tabliczką z napisem „Drzewo rodzin zastępczych – 30.05.2008 r.

Następnie odbyła się całodniowa wycieczka dzieci i rodziców z rodzin zastępczych do Krasnobrodu, gdzie wszyscy mieli okazję się poznać wymienić doświadczeniami związanymi z pełnieniem roli opiekunów zastępczych. W Krasnobrodzie zwiedziliśmy Klasztor oo. Dominikanów wraz z muzeum parafialnym i ptaszarnią, a także kapliczkę na wodzie i kaplicę Św. Rocha, a pełen wrażeń dzień zakończyliśmy przy wspólnym ognisku w Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci im. Janusza Korczaka. Dzięki hojności sponsorów oraz władz dzieci otrzymały drobne upominki i słodycze.

Cały ten dzień pozostawił po sobie niezapomniane przeżycia i rozbudził nadzieje, że w następnym roku będziemy mogli obchodzić nasze święto w równie szerokim gronie i przy podobnym zaangażowaniu ze strony władz i sponsorów.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i osobom, które pomogły nam w zorganizowaniu obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w szczególności:
Panu Józefowi Kuropatwie Staroście Hrubieszowskiemu,
Panu Zdzisławowi Kosakowskiemu Sekretarzowi Powiatu,
Panu Jerzemu Czerwowi – Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie,
Panu Zbigniewowi Doleckiemu – Burmistrzowi Miasta Hrubieszów,
Panu Lechowi Bojko – Wójtowi Gminy Werbkowice.

Wspomogli nas także:
P. Ewa Lokajczyk i P. Mieczysław Śliwiński – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie,
P. Danuta Kloc i P. Jacek Fuchs – Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach ,
P. Dariusz Fornal – ZKE Dystrybucja Sp. z o. o. Rejonowy Zakład Energetyczny w Hrubieszowie,
P. Józef Wojczuk – Restauracja „Szałas” w Hrubieszowie,
P. Marcin Wojczuk – Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Piekarniczego w Dziekanowie,
P. Jan Zaprzała – PM Autohandel Usługa,
P. Andrzej Koniec – Piekarnia Hrubieszów,
P. Marian Kozyra – Piekarnia Werbkowice,
Hurtownia „MARS” z Zamościa,
P. Stanisław Kurantowicz – Masarnia z Ubojnią w Hrubieszowie,
P. Barbara Majder – Hurtownia Artykułów Spożywczych i Przemysłowych w Hrubieszowie,
P. Małgorzata Woźnica – Apteka prywatna w Hrubieszowie,
P. Halina Kaniosz – Sklep Papierniczy „Plastuś” w Hrubieszowie,
Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie.

W imieniu organizatorów
Zofia Radziejewska
Dyrektor PCPR w Hrubieszowie

zobacz zdjęcia >>