Wydawnictwo IPN poświęcone Straży Granicznej

„Aparat bezpieczeństwa wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej” to nowe wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcone powojennym losom obrońców polskich granic. Książka powstała z inspiracji Straży Granicznej. Dziś w Komendzie Głównej SG odbyła się uroczysta promocja książki.

Reklamy

Po II wojnie światowej Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli się pod szczególnym nadzorem aparatu represji Polski Ludowej. Obiektem prześladowań stali się z racji służby w formacjach granicznych II Rzeczypospolitej, związków z Oddziałem II Sztabu Generalnego/Głównego WP oraz zaangażowania w zwalczanie ruchu komunistycznego w II Rzeczypospolitej.

W nowym wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej opublikowane zostały dokumenty, dotyczące Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, wytworzone przez urzędników Głównego Zarządu Informacji WP, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wojsk Ochrony Pogranicza. Źródła te stanowią tylko część materiałów zgromadzonych w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej, przy czym w zamyśle autorów wybór ma ukazać możliwie najszerszy zakres działań podejmowanych wobec funkcjonariuszy KOP i SG.

Pozycja do nabycia w księgarni wysyłkowej IPN:

http://www.ipn.poczytaj.pl/269543?sesja=69234551665


źródło i fot.: NOSG