Wyjaśnienia Gminy Hrubieszów

Cieszy nas bardzo zainteresowanie z jakim spotkało się wydawane przez Gminę Hrubieszów pismo samorządowe „Jedność”. Jednak w związku z ukazaniem się artykułu na stronie internetowej www.lubiehrubie.pl w dniu 31 lipca 2007 r. należą się pewne wyjaśnienia i uściślenie faktów.

Reklamy

Zgodnie z sugestią autora artykułu dotąd ukazały się jedynie dwa numery pisma. Jest to jedynie po części prawdą, gdyż dwa numery „Jedności” zostały wydane w bieżącym roku. Faktycznie „Jedność” jest wydawana od drugiej połowy 1998 r. i od tego czasu ukazało się około 80 numerów.

Początkowo „Jedność” była dwutygodnikiem, następnie miesięcznikiem. Od stycznia do maja 2006 r. ukazywała się jako Dwumiesięcznik Samorządowy Gminy Hrubieszów, a obecnie jest kwartalnikiem, ukazując się od maja 2006 r. pod nazwą: „Jedność” Pismo Samorządowe Gminy Hrubieszów.

W początkowym okresie „Jedność” wychodziła w nakładzie 1.000 egzemplarzy, a w 2004 r. nakład zwiększono do 1.350 egzemplarzy.

Również w 2004 r. zmieniono szatę graficzną pisma, które ukazuje się od tego czasu w kolorowej okładce.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zainteresowanie „Jednością”. W imieniu Urzędu Gminy Hrubieszów i Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach zapraszamy do lektury.

Z poważaniem
Piotr Tarasiuk
referent ds. inwestycji i promocji
Gminy Hrubieszów

Od redakcji:
Pan Marek Kitliński, który jest autorem tego tekstu zapewne miał na myśli właśnie to, że dwa numery „Jedności” ukazały się w obecnym roku.

Z drugiej strony wielka szkoda, że pismo ukazuje się coraz rzadziej…
Bo choć staramy się, jak możemy, zdajemy sobie sprawę, że nie do wszystkich internet dociera, a lokalne papierowe gazety interesują się naszymi sprawami w dość ograniczonym zakresie.
(mac)