Wyjazd studyjny przedstawicieli gminy Trzeszczany

W dniach 18-19 maja 2011 roku przedstawiciele gminy Trzeszczany gościli w Fundacji Bieszczadzkiej, działającej na terenie woj. podkarpackiego.

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach uzyskał dofinansowanie wizyty studyjnej „SYNERGIA MIĘDZYREGIONALNA LUBELSZCZYZNA-PODKARPACIE” organizowanej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia obszarów Wiejskich realizowanego przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy pożyczki z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym).

Wniosek złożony przez Gminny Ośrodek Kultury na organizację wyjazdu studyjnego został pozytywnie rozpatrzony pod względem formalnym i merytorycznym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Jednostkę Zarządzająca PPWOW.

W dniach 18-19 maja 2011 roku przedstawiciele gminy gościli w Fundacji Bieszczadzkiej, działającej na terenie woj. podkarpackiego.

Cele wizyty:

– poznanie dobrych praktyk dotyczących rozwoju aktywności społecznej na terenach wiejskich w oparciu o doświadczenia podmiotów skupionych w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady”;

– wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz lokalnych zasobów ludzkich na przykładzie przedsiębiorstwa Społecznego „Zielony Rower” działającego przy Fundacji Bieszczadzkiej;

– ekomuzea jako przykłady tworzenia kompleksowych ofert turystycznych na obszarach wiejskich;

– spotkania z liderami małych organizacji pozarządowych;

– przykłady tworzenia mikro-przedsiębiorstw na bazie lokalnych zasobów i tradycji kulturowych;

– działanie gospodarstw agroturystycznych oparte na dziedzictwie kulturowym.

Program wizyty:

– wizyta nad Zalewem Solińskim;

– zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wsi jako przykład wykorzystania opuszczonego obiektu gospodarczego do celów turystycznych;

– prezentacja doświadczeń w zakresie budowania partnerstwa trójsektororwego;

– spotkanie integracyjne przy muzyce prezentującej tradycyjny folklor pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego;

– wizyta w ekomuzeum „W krainie Bojków” w Zatwarnicy – zwiedzanie „Chaty Bojkowskiej”, warsztaty rękodzielnicze;

– wizyta w Bieszczadzkim Parku Narodowym – punkt widokowy;

– przejazd do Wetliny.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego bardzo miło wspominają czas spędzony w Bieszczadach. Przedstawicielom Fundacji Bieszczadzkiej bardzo dziękujemy zorganizowanie nam tej wizyty i możliwość poznania przykładów dobrych praktyk w małych, lokalnych środowiskach. Nie zapomnimy przepięknych krajobrazów bieszczadzkich i niezwykłej gościnności mieszkańców tych terenów.

Serdeczne podziękowania kierujemy też do Pani Justyny Krawczyk – Prezes Stowarzyszenia „Kamienie Milowe” w Trzeszczanach, której pomoc i współpracę bardzo sobie cenimy.

***

Info i foto:
UG Trzeszczany