Wykładowca WSZiA odznaczony przez ministerstwo

Dr Włodzimierz Gerycz, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu został laureatem konkursu „Strażnik Dziedzictwa Rzeczpospolitej” w kategorii zagranicznej im. Mieczysława Gębarowicza. 2 grudnia br. na Wawelu został nagrodzony Brązowym Medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze” Gloria Artis.

Reklamy

Dr Gerycz został uhonorowany tak wysokim odznaczeniem za wkład w budowanie polsko – ukraińskiego porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej oraz wieloletnią działalność na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej Rzeczypospolitej. W jego kategorii do nagrody nominowani zostali ponadto; Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju w Wielkiej Brytanii i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Kluczborski. Wszyscy nominowani otrzymali dyplomy uznania z tytułem Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej. Konkurs organizowali Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Włodzimierz Gerycz, doktor nauk ekonomicznych, od 2005 roku pracuje na stanowisku adiunkta wcześniej w Katedrze Ekonomii, obecnie w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Na kierunkach ekonomicznych prowadził lub prowadzi przedmioty: warsztaty europejskie, podstawy marketingu, podstawy stosunków międzynarodowych i zarządzanie instytucjami transgranicznymi. W uczelni ponadto pełni funkcję pełnomocnika rektora ds. ukraińskich. W latach 1992-94 był prezydentem miasta Żółkiew (Ukraina), w latach 1992-2000 starostą powiatu Żółkiew, w latach 2000 – 2004 wicewojewodą obwodu lwowskiego. Obecnie jest dyrektorem Państwowego Zespołu Historyczno – Architektonicznego w Żółkwi.