Wynagrodzenie starosty i radnych powiatu

Na II sesji Rady Powiatu zatwierdzono i uchwalono wysokość wynagrodzenia Starosty Hrubieszowskiego oraz radnych powiatu.

Reklamy

Wynagrodzenie Starosty Hrubieszowskiego wynosi obecnie (w nawiasach wynagrodzenie w poprzedniej kadencji):
a) wynagrodzenie zasadnicze – 4.600 zł. (4.200 zł),
b) dodatek funkcyjny – 1.800 zł. (1.750 zł.),
c) dodatek za staż pracy – 920 zł. (840 zł.),
d) dodatek specjalny – 1.280 zł. (1.190 zł.).

Łączne, miesięczne wynagrodzenie Józefa Kuropatwy, Starosty Hrubieszowskiego to kwota 8.600 zł. brutto (7.980 zł.).

Wysokość uchwalonych diet radnych powiatu(w nawiasach wysokość diet w poprzedniej kadencji): – – Przewodniczącego Rady Powiatu – 1.871 zł. (1.849 zł.),
– Wiceprzewodniczących Rady Powiatu – 1.211 zł. (881 zł.),
– członków Zarządu Powiatu – 1.321 zł. (1.409 zł.),
– Przewodniczących Komisji Stałych Rady – 991 zł. (881 zł.) oraz
– radnych bez funkcji – 771 zł. (682 zł.).