Wypoczynek dzieci w gminie Hrubieszów

Gmina Hrubieszów

Reklamy

Sprawozdania z wypoczynku dzieci w Moniatyczach, Dąbrowie, Kułakowicach Trzecich, Kosmowie, Husynnem, Dziekanowie, Koble i Ślipczu zorganizowanego w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy umysł – 2010”.

b>Wypoczynek – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach

Wypoczynek letni prowadzony był w ramach kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ. Na wypoczynek zgłosiło się 57 chętnych. Była to grupa dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat. W zdecydowanej większości byli to uczniowie uczęszczający do naszej szkoły i przedszkolaki. Każdego dnia uczestnicy otrzymywali 2-gie śniadanie oraz napoje chłodzące, na tablicy ogłoszeń umieszczony był program wypoczynku na poszczególne dni.

WIĘCEJ »

Wypoczynek letni w Szkole Podstawowej w Obrowcu

W dniu 16 lipca 2010 roku w ramach letniego wypoczynku zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Obrowcu przeprowadzono pogadankę profilaktyczną antyalkoholową, której celem było uświadomienie szkodliwości spożywania alkoholu. Następnie odbył się konkurs plastyczny pod tytułem „Alkohol szkodzi zdrowiu”. O godz. 9.30 dzieci wyjechały na wycieczkę do Zamościa, której celem było zwiedzanie zabytków Starego Miasta oraz Zoo , uczestnicy wycieczki mieli również czas wolny podczas, którego zakupili szereg pamiątek, w drodze powrotnej dzieci były w McDonalds.
W zorganizowanym wypoczynku uczestniczyło 27 uczniów oraz kierownik wycieczki i trzech opiekunów.

ZTU – „LATO 2010” w Zespole Szkól Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach

Zakończył się wypoczynek letni w Majdanie Sopockim uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach zorganizowany w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który trwał od 05 do 09 lipca.

Opiekę nad 18 uczestnikami wypoczynku letniego sprawowali nauczyciele.

Głównymi celami wypoczynku letniego zorganizowanego dla uczniów ZSP było stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, stymulowanie rozwoju umysłowego i fizycznego a także rozwijanie sposobów ekspresji uczuć i emocji.

WIĘCEJ »

„ZTU 2010” – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Kolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie odbywały się od 28.06.2010 do 02.07.2010 r w formie stacjonarnej. Wzięło w nich udział 40 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, których bezpieczeństwa pilnowali nauczyciele. Każdy dzień wypoczynku zawierał oddzielny temat do realizacji. Pierwszego dnia zaplanowany został wyjazd do Zamościa na basen. Dzień drugi upłyną pod hasłem „Moja mała Ojczyzna”.

Tego dnia zorganizowany został rajd rowerowy przez Dąbrowę , Masłomęcz do „Krainy Gotów”. Pogoda była piękna widoki również. Na miejscu uczestnicy zapoznali się z historią dotyczącą codziennego życia ludzi mieszkających w tamtych czasach, zwiedzili również wnętrze chaty gockiej wyposażonej w różne przedmioty codziennego użytku. Prawdziwą atrakcją tego dnia był udział w warsztatach plastycznych poprzedzonych pokazem lepienia naczyń glinianych.

Kolejnym etapem kolonii w Szkole w Dąbrowie była wycieczka krajoznawcza do Chełma i Pawłowa.

WIĘCEJ »

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2010 w Kułakowicach Trzecich

Tegoroczne działania związane z letnim wypoczynkiem zapoczątkowane zostały 30 czerwca 2010 r wycieczką do rezerwatu przyrody w Żmudzi. Wędrówka po terenie rezerwatu połączona została z pogadanką na temat roli aktywności fizycznej i zagospodarowania czasu wolnego w celach turystycznych. Propozycja takiej formy spędzania czasu wolnego jest promocją zdrowego i trzeźwego stylu życia.

WIĘCEJ »

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2010 w Kosmowie

Pierwszego dnia przedstawiony został program wypoczynku oraz inne sprawy organizacyjne. Następnie wszyscy uczestnicy pod opieką nauczycielek udali się na spacer do parku podworskiego, gdzie odbyły się zabawy w/g pomysłów dzieci.

Po powrocie z parku odbyło się spotkanie z dzielnicowym panem Jackiem Sądejem, na którym dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie spędzić wakacje. Po wspólnym posiłku, odbyła się krótka pogadanka na temat zagrożeń związanych z sięganiem po papierosy, alkohol i narkotyki. W dalszej części dnia malowano na temat: „Mój ulubiony bohater z bajki”.

WIĘCEJ »

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2010 w Husynnem

Realizację celów kampanii rozpoczęto w maju od poinformowania uczniów i rodziców o uczestnictwie oraz wykonaniu gazetki ściennej. Celem podjętych działań było promowanie profilaktyki uzależnień, zdrowia, aktywności sportowej i różnych form spędzania wolnego czasu.
Wakacyjny turnus, który trwał 5 dni rozpoczął się 29.06.2010r. i przebiegał pod hasłem „Zabawa na Dzikim Zachodzie” i był kontynuacją akcji z 2009 roku. Wówczas uczestnicy wybrali się w kolorowy świat Indian. Uczestniczyło w nim 42 dzieci nad którymi czuwało 3 nauczycieli i 3 wolontariuszy.

Każdy dzień miał swoje hasło. W czasie zabawy przekazywano dzieciom informacje na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny, narkotyków oraz zachęcano do aktywnego spędzania wolnego czasu.

WIĘCEJ »

„Akcja Lato” w Szkole Podstawowej w Dziekanowie

Wypoczynek letni w Szkole Podstawowej w Dziekanowie, w ramach Akcji Lato trwał w dniach 28. 06 -02.07 2010 r, uczestniczyło w nim 40 uczniów nad których bezpieczeństwem czuwało 3 opiekunów i 2 wolontariuszy.

W pierwszym dniu zgodnie z programem odbył się „Dzień Indiański” Uczniowie poznawali kulturę Indian, zgłębiali wiedzę dotyczącą ich zwyczajów, codziennych warunków życia. Rozpoczęto od budowy wigwamów. Drugi dzień wypoczynku został zdominowany przez rozgrywki szachowe. Wcześniej odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji.

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób troszczyć się o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji. Policjant omówił sposoby radzenia sobie w sytuacji, gdy ktoś namawia, lub zmusza do spożycia alkoholu lub palenia papierosów. Uczył, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W trzecim dniu wypoczynku przyjęliśmy zaproszenie od pana Tadeusza Kozara i udaliśmy się nad miejscowy staw. Była kąpiel na wydzielonej plaży, przejażdżki łodzią i wodnymi rowerami oraz poczęstunek w całości sfinansowany przez gospodarza.

WIĘCEJ »

„ZTU 2010” w Koble

W dniach od 26 czerwca 2010 do 2 lipca 2010r w Szkole Podstawowej w Koble odbyły się półkolonie promujące hasło ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Pierwszy dzień kolonii rozpoczął się od spraw organizacyjnych uczestnicy zostali zapoznani z opiekunami i wolontariuszami, koordynator Joanna Malicka przedstawiła wszystkim program kolonii”, następnie odbyła się „Mini olimpiada rozgrywki sportowe i konkurencje sprawnościowe”.

Po intensywnym wysiłku przyszedł czas na zasłużony posiłek, który wszystkim uczestnikom bardzo smakował. Następnie uczestników kolonii odwiedzili pracownicy Policji, którzy przeprowadzili pogadanki na temat:
– Bezpieczeństwa w czasie kąpieli
– Bezpieczeństwa w ruchu drogowym ( bezpieczna jazda na rowerze)
– Jak zły wpływ na organizm dzieci mają używki (alkohol, papierosy, na narkotyki)
Po spotkaniu odbył się konkurs plastyczny – „Mówię NIE używkom”.

WIĘCEJ »

„ZTU – 2010” w Ślipczu

W dniach od 28 czerwca 2010 do 2 lipca 2010r w Szkole Podstawowej w Ślipczu odbyły się półkolonie promujące hasło „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Półkolonie rozpoczęły się wycieczką do Kryłowa. Wizyta w Strażnicy Straży Granicznej oraz zwiedzanie ruin XVI wiecznego zamku stały się inspiracja dla dzieci podczas konkursu plastycznego „Zamek w oczach dziecka”.

Drugiego dnia odbył się konkurs „Lepiej tańczyć, biegać, skakać niż w nałogu doła łapać” oraz karaoke. Kolejne dni poświęcone były drużynowym rozgrywkom piłki nożnej i ręcznej przeplatane konkursami „Moje miejsce na ziemi”, „Bądź mądry i nie pij alkoholu” oraz zajęciami plastycznymi promującymi życie bez nałogów.

Dzieci uczestniczyły także w pogadance z przedstawicielem Policji na temat bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

W czasie pięciodniowych półkolonii dzieci miały zapewnione napoje, słodkie drożdżówki, kiełbaski z grilla oraz fachową opiekę, którą sprawowali nauczyciele i wolontariusze.

2 lipca 2010 odbyło się zakończenie półkolonii, podsumowaniem wszystkich spotkań było rozdanie nagród zwycięzcom konkursów.

***

Info i foto:
Gmina Hrubieszów