Wyprawka szkolna

Powiat hrubieszowski

Reklamy

Uruchomiony został rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”. Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 należy składać do dyrektorów szkół w terminie ustalonym przez Wójtów Gmin lub Burmistrza Miasta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 95, poz. 612) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne uruchomiony został Rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna”.

Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2010/2011 należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011 w terminie ustalonym przez Wójtów Gmin lub Burmistrza Miasta. Na przykład w Gminie Werbkowice wnioski można składać w terminie do 6 września.