Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie

W środę, 31 sierpnia br. Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna rekrutację na szkolenie komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel), zakończone egzaminem ECDL Advanced. W szkoleniu weźmie udział 15 kobiet i mężczyzn, a udział w nim jest bezpłatny.

Reklamy

Szkolenie odbędzie się w Lublinie.

W procesie rekrutacji będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, które/którzy ukończyły/ukończyli 18 rok życia, pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.

Priorytetowo będą przyjmowane kobiety i mężczyźni, które/którzy ukończyły/ukończyli 45 rok życia oraz posiadają wykształcenie maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne.

W szkoleniu nie będą mogły brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Zrekrutowana grupa rozpocznie szkolenie w Lublinie już 4 października 2011r. W ramach projektu Fundacja Aktywności Obywatelskiej planuje rekrutację jeszcze jednej 15-osobowej grupy z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel) – 80 godzin i drugiej 15-osobowej grupy z grafiki komputerowej – 80 godzin. Dodatkowo program dla każdej grupy obejmuje: 8 godzin warsztatów integracyjnych i doradztwa grupowego zawodowego oraz 2 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Sale szkoleniowe będą dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu pt. „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem ogólnym jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 90 osób pracujących (60 kobiet i 30 mężczyzn) z Lubelszczyzny w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii.

Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

Kamil Suchodolski – specjalista ds. rekrutacji i logistyki
e-mail: wyzszekwalifikacje@o2.pl
tel. 505 681 633 lub 81 532 25 52