X Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki”

W dniu 26 stycznia 2014 roku odbył się w Wołajowicach, już po raz dziesiąty, Przegląd Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej „Kolędy i Pastorałki”, w którym udział wzięło 17 zespołów.

Reklamy

„Jezus szuka swojego Betlejem” – takie hasło przyświecało festiwalowi organizowanemu pod patronatem Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej przez Wójta Gminy Hrubieszów, Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach, przy współpracy Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach.

 

Jury przeglądu postanowiło:


przyznać nagrody:

– Nagrodę Tomasza Zająca – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, którą otrzymał Zespół PARADISO,

– Nagrodę Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze jutro” Lokalna Grupa Działania, którą otrzymała Kapela „Kapeluśka” z Metelina.

 

Pozostałe nagrody otrzymali:

„Lotos” z Werbkowic, Górzanki” z Gozdowa, „Borowianki” z Białopola,

„Kresowianie” z Hrebennego.

 

Przyznano również wyróżnienia, które otrzymały zespoły:

„Metamorfoza” z Białopola, „Zuzanki” z Moniatycz, „NA GRANICY” z Placówki Straży Granicznej z Kryłowa i „Polanie” z Wolicy.

 

Nagrody ufundował Związek Gmin Ziemi Hrubieszowskiej i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

W przerwie na obrady komisji uczestnicy przeglądu obejrzeli widowisko „Wigilia z kolędnikami”, które 1 lutego 2014 zostanie wystawione podczas Międzywojewódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie. Sztukę przygotowali i wykonują Klub Seniora „Srebrne Świerki” i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kułakowicach Trzecich.

 

Wójt Gminy Hrubieszów

Jan Mołodecki