XIII edycja Konkursu Czytelniczego w Mirczu

HrubieszówMircze

Reklamy

Gminna Biblioteka Publiczna w Mirczu zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w organizowanym już po raz trzynasty Konkursie Czytelniczym Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Terenu Gminy Mircze.

***

Regulamin Konkursu

CEL KONKURSU:
Wzrost zainteresowania książką i bibliotekami na terenie gminy Mircze tj: Gminną Biblioteką Publiczną w Mirczu i Filiami Bibliotecznymi w Kryłowie i Starej Wsi, poznanie nowych tytułów literatury polskiej i obcej dla dzieci i młodzieży oraz mobilizacja do czytania lektur szkolnych.

WARUNKI UDZIAŁU:
Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie biorą udział dzieci i młodzież szkolna, będącą czytelnikami danej biblioteki lub filii. W konkursie bierze się pod uwagę ilość przeczytanych książek z biblioteki publicznej lub filii a także aktywność odwiedzin uczniów w poszczególnych bibliotekach.

PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs trwa od września 2009 roku do końca maja 2010 roku, czyli przez cały rok szkolny. Oceny dokonuje komisja powołana przez organizatora konkursu. Najaktywniejsi czytelnicy w nagrodę wezmą udział w jednodniowej wycieczce. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego. Lista nagrodzonych zostanie także opublikowana na stronie internetowej GOK Mircze. O terminie wycieczki oraz jej programie zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacje adresowe:
Gminny Ośrodek Kultury
22-530 Mircze
ul. Kryłowska 20
tel. (084) 65 190 15 wew. 43
e-mail: biblioteka.mircze@vp.pl

Osoba do kontaktu:
Damian Otkała – młodszy bibliotekarz

***

info
GBP w Mirczu

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009