XIII NADBUŻAŃSKIE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE

W dniach 20 – 22 czerwca 2008 r. w plenerze przed Hrubieszowskim Domem Kultury na wielkiej scenie odbywały się koncerty w ramach XIII Nadbużańskich Spotkań Artystycznych – Hrubieszów 2008 pod patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Starosty Hrubieszowskiego.

Reklamy

Nadbużańskie Spotkania Artystyczne to okazja do pokazania dorobku kulturalnego regionów przygranicznych Polski i Ukrainy, zmiana wizerunku naszych sąsiadów, podnoszenie świadomości wśród społeczności hrubieszowskiej o dobrosąsiedzkich kontaktach pomiędzy zespołami artystycznymi i władzami samorządowymi. Poprzez te kontakty możemy na nowo tworzyć kresowe dziedzictwo promując je i poszerzając o nowe trendy kulturowe. Wszystkie koncerty, które były prezentowane przez trzy dni dla mieszkańców regionu hrubieszowskiego mogły się odbywać przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta Hrubieszowa.

Konferansjerkę na koncertach prowadziła Pani Maria Marut w towarzystwie swojej córki Basi, która urzekła swoim wdziękiem i profesjonalizmem i zdobyła wśród publiczności wielkie uznanie.

Gratulujemy.

***

Każdy dzień prezentacji dostarczał widzom wielu doznań artystycznych i tak:

20 czerwca godz. 20:00 (piątek) w plenerze odbyło się widowisko muzyczno – taneczne oparte na muzyce lat 50 i 60 przygotowane przez instruktora ds. muzyki Krzysztofa Gumielę wspólnie z zespołem wokalnym „Nicolaus”i tancerzami Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Członkowie zespołu Niocolaus przybliżyli widzom przeboje i tańce tamtych lat. Koncert oglądało około tysiąc osób.

Sobota – 21 czerwca godz. 18:00 rozpoczął się koncert galowy – „Kresowe Dziedzictwo”, w którym zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne z Ukrainy. Spotkania otworzył zespół folklorystyczny „Leszczyneczka” z Nowowołyńska, następnie w programie zaprezentował się dziecięcy chór „Vivat musica”z Pałacu Dzieci i Młodzieży z Równego w repertuarze min. „Mazowsza”.

Po odśpiewaniu przez zespół wokalny Nicolaus „Hrubieszowska Ziemica”(pieśni napisanej z okazji utworzenia pierwszego polskiego gimnazjum w Hrubieszowie przez Marię Cypryszewską – Dobrowolską przyjętą jako hymn ziemi hrubieszowskiej) XIII Nadbużańskie Spotkania Artystyczne otworzyli Burmistrz Miasta Hrubieszowa Pan Zbigniew Dolecki oraz Starosta Hrubieszowski Pan Józef Kuropatwa, którzy skierowali do zebranej publiczności adres i powitali przedstawicieli władz samorządowych z Włodzimierza Wołyńskiego, Równego, Iwanicz i Nowowołyńska oraz zespołów, które przyjęły nasze zaproszenie na NSA.

Następnie w programie zaprezentowały się:
Zespół Tańca Towarzyskiego „Grejs”z solistami z Włodzimierza Wołyńskiego
Zespół folklorystyczny z towarzyszeniem bajanu „Orlice” z Iwanicz z repertuarem ludowym
Trio „Vivat musica” z Równego
Amatorski Zespół Tańca Ludowego „Drużba” – reprezentujący rejon Włodzimierza Wołyńskiego
Folklorystyczny zespół wokalny „Pierewiesło” z towarzyszeniem akordeonu z Kiwerc
Zespół disco – polo „Lider” z repertuarem ludowych i estradowych piosenek białoruskich i ukraińskich

Niedziela – 22 czerwca 2008 r. – o godzinie 9:00 rozpoczął się Jarmark Hrubieszowski – targi sztuki i rękodzieła artystycznego – na którym zaprezentowali się twórcy i inne podmioty z możliwością zakupu ich wyrobów m. in.: malarstwo, wikliniarstwo, tkactwo,garncarstwo, hafciarstwo, wydawnictwa z poezją, o tematyce regionalnej i inne. W jarmarku udział wzięło 16 wystawców z Hrubieszowa, Dębicy, Chełma, Lubartowa, Rudnik, Cześnik, Kułakowic. Stoiska z rożnymi wyrobami cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Jarmark odwiedziło około 600 osób.

godz. 18:00 – rozpoczął się trzeci dzień Nadbużańskich Spotkań Artystycznych – Dzień Polski.
W programie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej z repertuarem tańców ludowych, narodowych i specjalnie dla widzów taniec białoruski „Wesołucha”. Publiczność jak zwykle bardzo ciepło przyjęła wszystkie grupy taneczne, a najbardziej oklaskiwano najmłodsze dzieci, które tańczyły małego krakowiaka. Cały koncert zespoły przygotowała choreograf i kierownik Grażyna Temporowicz pokazując na scenie jednocześnie 120 tancerek i tancerzy.

Grupy teatralne z HDK „Acrimonium” i „Arlekino” przygotowały widowisko obrzędowe przypominające zwyczaj nocy świętojańskiej z puszczaniem wianków na wodę. Aktorzy zostali przygotowani przez instruktorów ds. teatru Marię Marut – autorkę scenariusza i reżysera widowiska oraz Ewę Watras. Najmłodsze dzieci biorące udział w spektaklu, jako leśne ludki, rozdawały wśród publiczności kamyczki szczęścia i w zamian otrzymały za to grosik.

Jak zwykle nie zawiodła Hrubieszowska Kapela Podwórkowa „Sutki”, prezentując swoje nowe i stare przeboje, komponowane i pisane przez członków kapeli.

Na zakończenie wystąpiła gwiazda wieczoru – Warszawska Kapela Staśka Wielanka. Program, jaki przedstawiła bardzo się podobała zgromadzonej publiczności, która udowodniła, że potrafi się bawić i ciepło przyjąć artystów.

***

Należy podkreślić bardzo wysoki poziom artystyczny prezentacji w wykonaniu wszystkich zespołów biorących udział w koncertach w poszczególnych dniach, a hrubieszowska publiczność udowodniła, że potrafi docenić kunszt wykonawczy artystów z Ukrainy i Polski.

W XIII Nadbużańskich Spotkaniach Artystycznych udział wzięło 400 wykonawców, którzy otrzymali pamiątkowe podziękowania od organizatorów i upominki rzeczowe.

Prezentacje artystyczne trwające trzy dni przed Hrubieszowskim Domem Kultury obejrzało około
4 500 widzów.

Organizatorzy NSA:
Urząd Marszałkowski w Lublinie
Urząd Miasta Hrubieszowa
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Hrubieszowski Dom Kultury

zdjęcia – dzień 1 >>

zdjęcia – dzień 2 >>

zdjęcia – dzień 3 >>