XIX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 09.10.2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie.

Reklamy

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

Reklamy

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu z dnia 28 sierpnia 2008 r.

5. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

6. Uzupełnienie składu Rady Powiatu.
– podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Hrubieszowskiego w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego,
– złożenie ślubowania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego” wraz z regulaminem nadania tytułu.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Honorowego Jubileuszu Powiatu Hrubieszowskiego.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Hrubieszowski.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2008 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Przyjęcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Hrubieszowskiego na lata 2007 – 2032.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Przedstawienie sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w PCPR i PBP przez Komisję Rewizyjną.
– wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
– dyskusja.

14. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.

15. Informacja Starosty dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty i oświadczeń majątkowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

16. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

17. Wnioski i oświadczenia radnych.

18. Zakończenie obrad.