28 września 2023

XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – w tym roku przypada XV jubileuszowa edycja. Co roku w „Biblijnych zmaganiach” bierze udział 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Reklamy

Jubileuszowa edycja Konkursu została objęta honorowym patronatem JE Ks. Abp Józefa Michalika – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Reklamy

Zakres tematyczny obejmuje pisma św. Pawła: 1-2 List do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa.

Reklamy

Aby zgłosić uczniów do konkursu należy przesłać kartę zgłoszeniową na adres:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
ul. Józefa Bema 1/5
20-045 Lublin

lub na adres mailowy:
okwb@civitaschristiana.pl

do 21 lutego 2011 r.

Etap szkolny odbędzie się 14 marca 2011 r., koordynatorzy diecezjalni prześlą katechetom koperty z zestawami pytań i odpowiedziami. Pytania przygotowane będą przez zespół, któremu przewodniczy ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel.

11 kwietnia 2011 r. odbędzie się etap diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, natomiast finał przewidziano w dniach 6 – 7 czerwca 2011 r. w Niepokalanowie.

Nagrodami w Konkursie są indeksy na następujące kierunki studiów: teologia, filozofia, historia, historia sztuki, nauki o rodzinie, italianistyka z elementami chrześcijaństwa, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z koordynatorem diecezjalnym – dane poniżej.

Z wyrazami szacunku
Koordynator diecezjalny
Agnieszka Skałecka

KARTA ZGŁOSZENIA »