XX Sesja Rady Gminy Hrubieszów

Hrubieszów

Reklamy

W dniu 23 października 2008 r. odbyła się XX Sesja Rady Gminy Hrubieszów. Do najważniejszych uchwał, jakie podjęto podczas posiedzenia należy zaliczyć:

– Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Aktualizacja tego dokumentu związana jest z realizacją na terenie Gminy Hrubieszów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Reklamy

– Przyjęcie Planów Odnowy Miejscowości na lata 2008 – 2015 dla pięciu sołectw:: Czumów, Dąbrowa, Janki, Masłomęcz i Wołajowice. Plany te zostały opracowane w poszczególnych miejscowościach i przyjęte podczas zebrań wiejskich. Opracowanie i przyjęcie tych dokumentów, jest warunkiem koniecznym ubiegania się o środki z działania „Odnowa wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

– Przystąpienie Gminy Hrubieszów, jako członka zwyczajnego, do Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania.
Wytypowano również osobę reprezentującą Gminę w Stowarzyszeniu. Reprezentantem został Tomasz Zając Sekretarz Gminy Hrubieszów.
Dotąd Gmina Hrubieszów była członkiem wspierającym Stowarzyszenie Hrubieszowsko – Mireckie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania. W ostatnim czasie w związku ze zmianą statutu Stowarzyszenia i przystąpieniem kolejnych gmin z powiatu hrubieszowskiego dokonano także zmiany jego nazwy.

– Nadanie Szkole Podstawowej w Husynne imienia Tadeusza Kościuszki.

info:
Gmina Hrubieszów