XXI Walny Zjazd TRH

Dnia 11.XII.2005 r. odbył się XXI Walny Zjazd Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

Reklamy

Celem Zjazdu było podsumowanie działalności trzyletniej Kadencji Zarządu TRH.

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Prezes TRH – Jerzy Krzyżewski. Po dyskusji zmieniono statut Towarzystwa, podjęto uchwałę, która wytyczyła kierunki działalności na dalszą kadencję. Zjazd wybrał także nowe władze Towarzystwa, Zarząd i Prezesa TRH, którym został ponownie Jerzy Krzyżewski.

Dla wiadomości podam kilka ciekawych faktów.

TRH liczy sobie około 690 członków. Jedynie 10 % z nich płaci składki.

W czasie ostatnich trzech lat (tyle trwa kadencja Zarządu), TRH wydało pięć nowych publikacji poświęconych naszemu regionowi, zorganizował szereg spotkań, prelekcji i seminariów.

Na stałe wydaje „Biuletyn TRH”

Współpracuje z licznymi autorytetami z różnych dziedzin historycznych i nie tylko.

Co roku, w styczniu organizuje tradycyjne spotkanie opłatkowe.

zobacz fotki >>