Z wizytą na Ukrainie – nowe doświadczenia w tresurze psów służby celno-skarbowej

Wymiana doświadczeń oraz podniesienie kwalifikacji trenerów i ich psów były głównymi celami zorganizowanego na Ukrainie spotkania pod patronatem Światowej Organizacji Celnej (WCO).

Reklamy

 

We współpracy z Polską, Gruzją, Austrią, Czechami, Finlandią, Słowacją, Niemcami i USA, w Ośrodku Szkolenia Psów Służbowych w Chmielnickim na Ukrainie, prowadzone były szkolenia zespołów do wykrywania m.in. narkotyków, wyrobów tytoniowych, waluty, bursztynu oraz okazów CITES. 

Polską grupę celno-skarbową reprezentowali opiekunowie i przewodnicy: funkcjonariusz z zamojskiej komórki zwalczania przestępczości z psem Dżinem wyszkolonym do wykrywania wyrobów tytoniowych oraz funkcjonariusz z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z psem Nutką wyszkoloną do wykrywania substancji odurzających. Obaj funkcjonariusze wraz ze swoimi psami są pierwszymi i jak dotąd jedynymi zespołami w polskiej administracji celno-skarbowej, którzy posiadają certyfikaty Światowej Organizacji Celnej.

Nasi czworonożni profesjonaliści doskonalili umiejętności przeszukując samochody osobowe, pojazdy komunikacji publicznej, pomieszczenia oraz bagaże. Przeprowadzono również wspólne ćwiczenia z ukraińskimi przewodnikami na terenie Ośrodków Szkoleniowych Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Policji. Pod czujnym okiem instruktora SerhiiaHaiduka szkolenie prowadzone było zgodnie z europejskimi i nowoczesnymi metodami. Zajęcia składały się z wykładów z zakresu kynologii służbowej oraz ćwiczeń praktycznych.

Wizyta zakończyła się egzaminem, a biorącym udział w szkoleniu zespołom certyfikaty wręczali Zastępca Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy Wiktor Kryvitskyy oraz Dyrektor Departamentu Kontroli Celnej i Odprawy DFS Andrew Voytseschuk.

 

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Zdjęcia: Departament Szkoleń Specjalistycznych i Kynologii Służbowej Państwowej Służby Fiskalnej Ukrainy.