Za pieniądze legalizowali cudzoziemcom pobyt w Polsce

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie, rozbili grupę, która w sposób nielegalny pomagała cudzoziemcom legalizować pobyt na terytorium Polski.

Reklamy

 

20 grudnia 2018r. funkcjonariusze NOSG, działając na podstawie zarządzeń i postanowień Prokuratora Prokuratury Rejonowej Lublin – Północ w Lublinie, zatrzymali czworo obywateli Ukrainy. Cudzoziemców zatrzymano w związku z podejrzeniem legalizowania przez nich, na podstawie fikcyjnych dokumentów, pobytu na terytorium Polski innym obcokrajowcom.

Przestępcy działali od 2016r., wykorzystując do tego celu już istniejące, bądź też celowo zakładane szkoły policealne. Mechanizm działania grupy, polegał na  uzyskiwaniu dla potrzeb cudzoziemca, dokumentów poświadczających zamiar podjęcia przez niego nauki oraz fakt posiadania wymaganych środków finansowych.

Tak przygotowane fikcyjne materiały, były następnie podstawą do ubieganie się przez obcokrajowca o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. W toku prowadzonych czynności ujawniono również fakt wyłudzenia przez osoby zatrzymane, znacznych środków finansowych w formie dotacji w związku z założeniem i prowadzeniem szkoły policealnej.

Na chwilę obecną zgromadzono materiał, z którego wynika, iż zatrzymani do prowadzonej sprawy obywatele Ukrainy, podczas swojej nielegalnej działalności, uzyskali korzyści majątkowe w wysokości nie mniejszej niż 350 tys. zł. Przeprowadzone czynności wskazują również, iż grupa zalegalizowała w ten sposób pobyt na terytorium RP dla co najmniej 140 cudzoziemców.

W stosunku do wszystkich podejrzanych Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

źródło i fot. Nadbużański Oddział SG