Zachowaj Trzeźwy Umysł – LATO 2009

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W 2009 roku Gmina Hrubieszów po raz czwarty zgłasza swój udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Akcja ta skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.

Reklamy

Na terenie gminy Hrubieszów organizatorami przedsięwzięcia są:
1.Wójt Gminy Hrubieszów
2.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3.Gimnazja i Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Hrubieszów
4.Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Hrubieszów

Współorganizatorami akcji są:
1.Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie
2.Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach

Na terenie Gminy Hrubieszów akcję rozpoczęto w kwietniu spotkaniem w Urzędzie Gminy wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji z terenu Gminy Hrubieszów.
Na spotkaniu ustalono, że akcja „Wakacje 2009 – Zachowaj Trzeźwy Umysł” będzie trwać od maja 2009 do końca sierpnia 2009.

W programie proponujemy:

1.Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Konkurs na ulotkę z elementami profilaktyki, uzależnień i przemocy.

2.Bezpieczeństwo na co dzień
Konkurs na gazetkę z elementami profilaktyki, uzależnień i przemocy m.in.:
-wywiady, krzyżówki, rebusy, opowiadania, wiersze, fotografie itp.

3.Promocja i zajęcia sportowe.
Najciekawsze LOGO i HASŁO promujące Zachowaj Trzeźwy Umysł a przy tym:
bieg, rozgrywki sportowe.

4.Wycieczka jednodniowa z przewodnikiem.
Współpraca: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Świerszczowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wołajowicach.
Przewidziano nagrody Wójta Gminy Hrubieszów w kategorii ulotka, gazetka, LOGO-HASŁO promujące Zachowaj Trzeźwy Umysł

Akcję podzielono na dwa etapy:

1.Etap I – od maja 2009 do czerwca 2009 – to realizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w szkołach i świetlicach wiejskich. Etap ten przewiduje rozpoczęcie wakacji w dniach 16-17 czerwca w miejscowości Kułakowice Trzecie w formie festynu, na który przyjadą reprezentacje dzieci z miejscowości biorących udział w akcji. Etap ten przewiduje również konkursy związane z elementami profilaktyki. Udział w kampanii zadeklarowało 13 szkół i 7 świetlic wiejskich z sołtysami.

2.Etap II – od czerwca 2009 do sierpnia 2009 to realizacja założeń kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Lato 2009” w ramach pięciodniowych turnusów organizowanych w 20 miejscowościach z terenu Gminy Hrubieszów, w których udział zadeklarowało około 800 dzieci. Etap ten rozpocznie się w dniach 16-17 czerwca w miejscowości Kułakowice Trzecie festynem, na który przyjadą reprezentacje dzieci z miejscowości biorących udział w akcji.

Za koordynację kampanii ze strony samorządu odpowiada Pani Danuta Gerynowicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, tel. 0 (84) 696 20 25 wewnętrzny 30; lub tel/fax: 0 (84) 696 58 57. Osobą do kontaktów roboczych jest Pani Sylwia Hauzer (84) 696 20 25 wewnętrzny 31.

Hrubieszow LubieHrubie 2009