Zachowaj Trzeźwy Umysł – LATO 2009

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

W dniu 2 października 2009 r. w miejscowości Kozodawy, odbędzie się uroczyste zakończenie wakacji w Gminie Hrubieszów, na którym zostanie podsumowana edycja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy Umysł” skierowanej do uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej.

***

Reklamy

W programie m.in. część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież, konkursy, gry, zabawy sportowe oraz obiad wspólny dla dzieci, gości i organizatorów.

Zostaną ogłoszone wyniki konkursu na nagrodę Wójta Gminy Hrubieszów za najciekawszą pracę plastyczną, jak również zostaną wręczone nagrody, dyplomy i certyfikaty.

Na terenie Gminy Hrubieszów akcja ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł” została połączona z wypoczynkiem wakacyjnym i przebiegała pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł – LATO 2009”.

***

Podsumowanie akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł – LATO 2009”

Akcja przebiegała dwuetapowo.

Etap I trwał od maja 2009 do czerwca 2009r. W ramach tego etapu w szkołach z terenu Gminy Hrubieszów podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych realizowano założenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Rozpoczęcie wakacji odbyło się w miejscowości Kułakowice Trzecie w dniu 16 czerwca, na które przyjechały reprezentacje dzieci z miejscowości biorących udział w akcji. Do akcji przystąpiło 14 szkół i 8 świetlic wiejskich z sołtysami.

Etap II trwał od czerwca 2009 do sierpnia 2009r w którym realizowano założenia kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł – Lato 2009” w ramach pięciodniowych turnusów i wycieczek organizowanych w 22 miejscowościach z terenu Gminy Hrubieszów, w których przystąpiło 926 dzieci.

Wykaz organizacji/instytucji z terenu gminy Hrubieszów które przystąpiły do akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – Lato 2009.

Lp / Organizacja zgłaszająca udział / Osoba odpowiedzialna (koordynator) / Turnus / Wycieczka / Liczba dzieci / Liczba opiekunów / Liczba wolontariuszy / Wydatkowana kwota

1.
Szkoła Podstawowa Stefankowice Malec Celina 22.06-26.06 23.06 53 4 4 1525,00

2.
Szkoła Podstawowa Szpikołosy Mielniczuk Ewa, Gąsiorowska Zofia,
Lachowska Alina 29.06-03.07 03.07 40 3 3 1150,00

3.
Szkoła Podstawowa Kosmów Kapyś Zuzanna 29.06-03.07 01.07 35 3 – 950,00

4.
Szkoła Podstawowa Czerniczyn Jakulewicz Grażyna 22,23.06-
25,26.06 26.06 54 4 4 1550,00

5.
Szkoła Podstawowa Dąbrowa Wasilik Joanna 29.06-03.07 02.07 40 3 3 1150,00

6.
Szkoła Podstawowa Kobło Kościuk Agnieszka,
Chomik Wacława 22.06-26.06 24.06 52 4 4 1500,00

7.
Szkoła Podstawowa Mieniany Markiewicz Dorota 22.06-26.06 25.06 54 6 – 1500,00

8.
Szkoła Podstawowa Obrowiec Makieła Renata
Pokrywka Alina 06.07-10.07 10.07 48 4 4 1650,00

9.
Szkoła Podstawowa Husynne Myśliwiec Anna 22.06-30.06 22.06 36 3 3 1050,00

10.
Zespół Szkół Publicznych Moniatycze Demuś Monika 06.07-10.07 11.07 30 2 1 825,00

11.
Szkoła Podstawowa Ślipcze Duda Urszula 22.06-26.06 29.06 59 5 – 1495,00

12.
Szkoła Podstawowa Dziekanów Kulas Irena 22.06-25.06 06.07 40 3 2 1125,00

13. Kozodawy (sołtys) Kunicka Żaneta 10.08-14.08 14.08
35 2 3 1000,00

14. KGW, Stowarzyszenie Rozwoju i Wspieranie Promocji Wsi, Kułakowice Trzecie
Lewicka Joanna
Sobowicz Marta
16.06- rozpoczęcie wakacji – –
– – 2900,00

15.
Teptiuków KGW Małecka Dorota – 09.07 36 3 2 205,00

16.
KGW, Rada Sołecka Brodzica Sendecki Piotr 04.07-17.07 04.07 32 3 2 930,00

17.
Wolica Bitner Elżbieta 13.07-17.07 17.07 38 3 1 1055,00

18.
KGW, Sołtys, Rada Sołecka Kułakowce Pierwsze Kot Alina
Białek Zbigniew
Guzik Maria 07.07-11.07 08.07 60 4 4 1200,00

19. Szkoła Podstawowa Kułakowice Trzecie Sobowicz Ewelina 22.06-26.06 15.07 40 4 4 1570,00

20. KGW Ślipcze Dżygało Krystyna – 23.07 59 3 3 215,00

21. Świerszczów Małgorzata Dobrowolska- Pawluk 18.07-23.07 21.07 51 4 3 195,00

22. Kozodawy GG Marta Siennicka – 27.07 34 3 1 1455,00

Do realizacji wypoczynku na terenie poszczególnych miejscowości aktywnie włączyli się Sołtysi, Rady Sołeckie, Radni oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Dzieci w poszczególnych miejscowościach odwiedzały instytucje organizujące pogadanki na temat uzależnień, bezpieczeństwa, a także inne atrakcje. Były to: Policja, Straż Pożarna, Zespół Opieki Zdrowotnej, ZUS, KRUS i Straż Graniczna.

Łącznie nad realizacją wypoczynku w tych miejscowościach czuwało: 73 opiekunów i 51 wolontariuszy.

Łącznie z wypoczynku korzystało 926 dzieci. Ogólny koszt wypoczynku łącznie z rozpoczęciem wakacji wyniósł około 26,195 zł.

***

info
GOPS Hrubieszów

_________________________________________________

Na zdjęciu – Wakacyjny wypoczynek dzieci w Husynnem w ramach akcji ZTU.
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009