Zagrożenia pożarowe w okresie letnim

Komenda Powiatowa PSP w Hrubieszowie przypomina o zagrożeniach pożarowych występujących w okresie letnim i żniwnym…

Reklamy

„ZAGROŻENIA W OKRESIE LETNIM I ŻNIWNYM”

W okresie letnich upałów wyjeżdżamy często do lasu, podczas pobytu w lesie pamiętajmy jednak o tym, że w lasach i na łąkach śródleśnych, wrzosowiskach jak również w odległości do 100 m od lasu zabronione jest rozniecanie ognia, palenie tytoniu. Wyjątkiem są miejsca wyznaczone w lesie do pobytu ludzi, odpowiednio ogrodzone, z paleniskiem zabezpieczonym kamieniami. Jednakże rozpalenie ogniska w takim miejscu musi być bezwzględnie zgłoszone do nadleśnictwa.

W okresie dużego zagrożenia pożarowego w lasach nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

Pamiętajmy, że parkingi leśne oraz postoje leśne nie koniecznie muszą być miejscami, w których możemy rozpalać ognisko. Nie wyrzucajmy niedopałków
z samochodu.

Okres letni to również czas intensywnych prac żniwnych. Podczas zbioru płodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość maszyn od stert, stogów, drewnianych budynków powinna wynosić 5 m. Zabezpieczajmy rury wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier. Zapewnijmy możliwość bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego na wypadek pożaru. Benzynę czy olej napędowy przechowujmy w ilości nie przekraczającej dobowego zapotrzebowania, najlepiej w zamkniętych, metalowych pojemnikach, w odległości co najmniej 10 m od miejsca omłotów, od stogu, w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych. Nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych płodów rolnych.

Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad. Stogi nie mogą przekraczać powierzchnią 1000 m2 lub kubatury 5000 m3 . Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować odległości co najmniej :

– od drewnianych budynków- 30m,

-od budynków niepalnych – 20 m;

od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m;

– od urządzeń i przewodów linii wysokiego napięcia – 30m ;

– od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m.

Między stertami, stogami należy zachować odległość 30 m a ponadto wokół stert
i stogów należy wykonać pas o szerokości co najmniej 2m, który powinien być wykonany
w odległości 3 m od stogu.

Praca kombajnu zbożowego

Przed rozpoczęciem prac należy;

-usunąć z podzespołów ślady smarów olejów i paliwa ,

-silnik oczyścić dokładnie z pyłu i zanieczyszczeń,

-sprawdzić stan instalacji elektrycznej,

-sprawdzić złącza i zaciski elektryczne akumulatorów.

Nie wolno eksploatować silnika przy uszkodzonym lub zanieczyszczonym tłumiku wydechu. Należy systematycznie usuwać zanieczyszczenia z osłony chłodnicy. Osoba obsługująca kombajn musi bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża należy natychmiast wyłączyć mechanizm tnący i odjechać od łanu zboża. Należy poprzez mechanizm omłotowy wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.

Zabezpieczenie kombajnu powinny stanowić dwie gaśnice (np. pianowa i proszkowa) o minimalnej ilości środka gaśniczego 4 kg
w każdej gaśnicy. Po zakończeniu pracy podczas parkowania od maszyny powinny być odłączone akumulatory.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa pożarowego obiektów, budynków oraz zbioru, transportu i składowania płodów rolnych reguluje rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz.563)

Tekst: KP PSP