Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kopyłowie

28 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej w Kopyłowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

Reklamy

Okolicznościowy ceremoniał rozpoczął się Maszą Świętą odprawioną o godzinie 930 w Kaplicy w Kopyłowie. Homilię wygłosił Proboszcz ks. kan. Henryk Krukowski, który razem z uczniami, nauczycielami, rodzicami i pozostałymi pracownikami szkoły dziękował za otrzymane łaski w ostatnich dziesięciu miesiącach nauki i wspólnej współpracy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Kopyłowie rozpoczęła Pani Dyrektor Żaneta Szymańska, która serdecznie przywitała wszystkich zaproszonych Gości, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników oraz uczniów.

W swoim przemówieniu mówiła „ Nadszedł wreszcie dzień, który przez wielu tu zebranych był wyczekiwany. Od dzisiaj czas zdaje się płynąć inaczej. Jego upływu nie wyznacza już dźwięk dzwonka czy termin kolejnego sprawdzianu. Oto nadszedł czas zasłużonych wakacji”. W dalszej części gratulowała wszystkim uczniom otrzymania promocji do następnej klasy. Dziękowała za ich wysiłek włożony w szkolną naukę. Tym, którzy kończyli edukację w murach naszej szkoły Pani Dyrektor życzyła sukcesów w kolejnym etapie kształcenia. Nauczycielom dziękowała za wkład w wychowanie i edukację naszych podopiecznych. Życzyła aby nasza postawa znalazła uznanie w oczach uczniów i ich rodziców. Swoje wyrazy uznania skierowała również do Rodziców, którzy w minionym roku stali się integralną, nierozłączną częścią życia naszej placówki. Nie zapomniała również o serdecznych podziękowaniach dla personelu administracyjnego i pomocniczego, który nie mniej zaangażował się w pracę na rzecz szkoły.

Przedstawicielom Organu Prowadzącego- Prezesowi Zarządu – Panu Grzegorzowi Hraciukowi oraz V-ce Prezesowi – Panu Dariuszowi Jonakowi gratulowała odwagi i nierzadko determinacji w dążeniu do celu. W imieniu społeczności szkolnej podziękowała za ich osobisty wkład w życie szkoły. Kończąc swoją przemowę Pani Dyrektor życzyła wszystkim udanych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Uroczystość szkolną uświetniły występy uczniów pod czujnym okiem wychowawców. Nasi najmłodsi podopieczni tanecznym krokiem rozpoczęli sezon wakacyjny. Szczególne podziękowania należą się Pani Milenie Hraciuk, która przygotowała montaż taneczno-muzyczny do uroczystości szkolnej.


Opracowała: Barbara Bogucka