Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci Polski, Europy i Świata

Zapraszamy na Konferencję Naukową – Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci Polski, Europy i Świata.

Reklamy

Konferencja Naukowa

Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci
Polski, Europy i Świata

organizowana pod honorowym patronatem Pana Bogdana Borusewicza, Marszałka Senatu RP

 

Termin:

20-21 czerwca 2013 roku

 

Miejsce:

Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Tomaszowie Lubelskim

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

 

Dzień pierwszy

20 czerwca 2013 r. (czwartek), godz. 10.00, Tomaszów Lubelski

 

Powitanie uczestników

Prof. KUL, dr hab. Paweł Marzec – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim

Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego.

 

10.20 – 10.40

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (WNPiE KUL) – Szkic filozofii socjalizmu narodowego III Rzeszy Niemieckiej względem Rzeczpospolitej Polskiej

 

10.40 – 11.00

Dr Dorota Skakuj (Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju) – Akcja wysiedleńcza w powiecie biłgorajskim w 1943 roku

 

11.00 – 11.20

Dr Marcin Paluch (WZNPiE KUL) – Partyzantka sowiecka wobec Powstania Zamojskiego

 

11.20 – 11.40

Dr Marek Gąska (WSHE Zamość)- Wolna Rzeczypospolita Grabowiecka, a wysiedlenia Zamojszczyzny

 

11.40 – 12.00

Dr Beata Kozaczyńska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) – Ratować dzieci! Społeczeństwo Warszawy z pomocą dzieciom wysiedlonym z Zamojszczyzny zimą 1942/1943 roku

 

12.00-12.20

Lea Goldmann (Berlin) – Nauka w służbie totalitarnej ideologii – geneza Generalnego Panu Wschodniego niemieckich, narodowych socjalistów.

12.20 – 12.50 – Przerwa

 

12.50 – 13.10

Mgr Paweł Miszczuk (doktorant UMCS) – Wolność i godność człowieka jako wartości odzyskiwane w wydarzeniach na Zamojszczyźnie w 1943 roku

 

13.10 – 13.30

Mgr Adam Stawecki (regionalista, historyk) – Trudne wybory. Przyczynek do biografii mjr. Franciszka Bartłomowicza, ps. „Grzmot”, tomaszowskiego komendanta chłopskiej partyzantki

 

13.30 – 13.50

Dr Tomasz Bereza (IPN OBEP Rzeszów ) – Działalność Ukrainische Hilfspolizei w południowej części Dystryktu Lublin GG w latach 1940-1944

 

13.50 – 14.10

Dr Adam Balicki (WZNPiE KUL) – Powstanie zamojskie jako element edukacji historycznej w polskich szkołach

 

14.10 – 14.30

Mgr Mariusz Skorniewski (doktorant KUL) – Generalplan Ost, a odpowiedzialność karna jego twórców w kontekście orzecznictwa Procesu Norymberskiego. Szkic prawno- międzynarodowy

 

14.30 – 15.00 – Dyskusja

 

15.00

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski,

Ppłk SG Jacek Kozak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.

 

 

Imprezy towarzyszące:

16.00 – Sala Sejmiku Powiatowego (Tomaszów Lubelski)

Otwarcie wystawy Wojenne ślady. Dwóch fotografów, dwie perspektywy – Kurt Goldmann i Feliks Łukowski – Lea Goldmann, Małgorzata Łukowska, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

 

Prezentacja książki „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny. Losy dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego 1942-1945″ – dr Beata Kozaczyńska

 

 

Dzień drugi

21 czerwca 2013 r. (piątek), godz. 9.30, Aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

 

Uroczyste otwarcie drugiego dnia Konferencji

Prof. dr hab. Waldemar Martyn – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

 

9.45 – 10.15

Wystąpienie Marszałka Senatu RP, Pana Bogdana Borusewicza

 

10.15 – 10.45

Ogłoszenie wyników Konkursu dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Zamojszczyzna 1943 na historycznej mapie pamięci Polski, Europy i Świata” – Prezes Stowarzyszenia Padwa Północy Paweł Miszczuk

 

Wręczenie nagród laureatom Konkursu przez Marszałka Senatu RP, Pana Bogdana Borusewicza

 

10.45 – 11.00

Wystąpienie Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Krzysztofa Babisza

 

11.00 – 11.20 – Przerwa

 

11.20 – 11.40

Maria Rzeźniak (Muzeum Zamojskie) – Niemieckie druki ulotne rozplakatowywane na ulicach Zamościa w latach 1939-1943

 

11.40 – 12.00

Patrycja Wójcik (studentka WZNPiE KUL) – Kalendarium wydarzeń na Zamojszczyźnie

w 1943 roku

 

 

12.00-12.30 – Przerwa

 

12.30 – 12.50

Ppłk mgr Jan Bańbor (AAN) – Archiwalia niemieckie a stan badań naukowych nad wydarzeniami na Zamojszczyźnie w 1943 roku

 

12.50 – 13.10

Dariusz Pawłoś (Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie) – Zamojszczyzna 1943 w dyskursie historycznym i społecznym w Polsce i za granicą. Upamiętnienie i zaangażowanie na rzecz żyjących ofiar i świadków historii Zamojszczyzny

 

13.10 – 13.30

Prof. dr hab. Jerzy Markiewicz (WZNPiE KUL) – Stan badań naukowych okresu wojny i okupacji na Zamojszczyźnie w latach 1939-1944r”.

 

13.30 – 13.45

Wystąpienie Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Krzysztofa Hetmana

 

13.45 – 14.20 – dyskusja

 

14.20-14.30

Zakończenie Konferencji

Prof. dr hab. Waldemar Martyn

Arkadiusz Bratkowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Organizatorzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim

Współorganizatorzy:

Arkadiusz Bratkowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Padwa Północy

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej

Muzeum Zamojskie

 

Projekt wspierany przez:

Fundacja Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Starosta Powiatu Tomaszowskiego Starosta Powiatu Zamojskiego, Wójt Gminy Krynice, Burmistrz Zwierzyńca.