Zamość: 69. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

W czwartek 1 sierpnia 2013r. w Zamościu z inicjatywy organizatorów-Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne z okazji 69. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

Reklamy

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 w kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu Mszą Św. celebrowaną przez JE ks. bp Mariusza Leszczyńskiego, który jednocześnie wygłosił okolicznościową homilię. Wraz z J.E. ks. Biskupem mszę odprawiali także  Kapelan AK ks. Czesław Galek, oo. Franciszkanie- Andrzej Zalewski – proboszcz, gwardian klasztoru i Arkadiusz Płatek – wikariusz klasztoru. Msza była transmitowana przez Katolickie Radio Zamość.

Po uroczystej mszy świętej  uczestnicy uroczystości udali się pod Pomnik AK  przy ul Partyzantów.

Kolejną  część uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu RP „Mazurka Dąbrowskiego”.

Zebranych w imieniu organizatorów i uczestników uroczystości powitał Marian Derkacz – Sekretarz ŚZŻAK Okręg Zamość.

– Osoby Duchowne: JE ks. bp Mariusza Leszczyńskiego, Kapelana AK ks. Czesław Galka,

– Parlamentarzystów: Sławomira Zawiślaka Posła RP i jednocześnie Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, Jerzego Chróścikowskiego  Senatora RP,

– Annę Kopeć Dyrektora Biura Poselskiego Posła Piotra Szeligi wraz z Marcinem Rymarzem Solidarna Polska.

– Tomasza Kossowskiego Zastepcę Prezydenta Miasta Zamość, Jana Wojciecha Matwiejczuka Przewodniczącego Rady Miasta Zamość.

– Krzysztofa Adamczyka – Komendanta Straży Miejskiej

– kpt Damiana Gzika – 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu,

– mjr Jerzego Żołądka – WKU Zamość, – mjr Mariusza Horodko – WOG Zamość,

– mjr Tomasza Kołakowskiego – ZK Zamość, wraz z pocztem sztandarowym

– st chor. sztab Roberta Pelca – D-ca pocztu sztandarowego WP

– ŚZŻAK Okręg Zamość, mjr Tadeusza Kopcia, mjr Michała Kręglickiego, mjr Zbigniewa Kruka

–  przedstawicieli ŚZŻAK Kół Rejonowych wraz  z pocztami sztandarowymi:

KR Zamość – por J. Łaba, St. Bęś, R. Jabłoński,

KR Komarów – J. Marucha – po Prezesa, A. Poznański, K. Piwko, ,

KR Krasnobród – por M. Nowak, chor.  J. Buczak,

KR Tyszowce – kpt Czesława Lesiuk Prezes,

KR St Zamość – por. Wł Mazurek.

– Kazimierza Jazienickiego – Prezesa Zw. Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, wraz z pocztem sztandarowym, K. Jazienicki, S. Wróbel.

– Ryszarda Wichorowskiego –  Internowani Zamojszczyzny wraz z pocztem sztandarowym

-poczet sztandarowy Zakładu Karnego w Zamościu

–  Barbarę Szleszyńską-Malec – Prezes Zw. Sybiraków w Zamościu

 Izabella Gajewska – Prezes Zw. Byłych Więźniów Polit. Okresu Stalinowskiego

–  Janinę Kalinowską – Przewodniczącą Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu   – Henryka Konstantynowicza                                                        

 Władysław Bednarczyk – Prezes Zw. Kombatantów RP i BWP

Zbigniew Tchórzewski – Prezes Zw. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej

Edward Zubrzycki – Prezes Ogólnopolskiego Zw. Żołnierzy BCh

 Jerzy Słupecki – Stow. Zamojskiej Rodziny Katyńskiej

– Julian Grudzień – Prezes Polskiego Zw. Byłych Więźniów Polit. Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych

– Kompanię honorową wraz z pocztem 3 batalionu zmechanizowanego w  Zamościu

Mieczysława Bartonia – Wójta Gminy Skierbieszów

 Waldemara Raczyńskiego – Wójta Gm. Stary Zamość

– Młodzież i Mieszkańcy Miasta

 

Wystąpienie historyczne wygłosił poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, jednocześnie Prezes Z.O. ŚZŻAK Okręg Zamość, który także w trakcie uroczystości wręczył wraz członkami Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość: z kpt. Czesławą Lesiuk, mjr. Tadeuszem Kopciem i mjr. M. Kręglickim Odznakę za Zasługi ŚZŻAK O. Zamość:

– mjr Antoniemu Rawiakowi, p. Henrykowi Konstantynowiczowi, p Henrykowi Syposz

 

W dalszej kolejności miał miejsce Apel Poległych i Salwa Honorowa.

Na zakończenie uroczystości delegacje oraz jej uczestnicy złożyli przy pomniku AK wieńce i kwiaty.

– Na uroczystości obecni byli kombatanci, mieszkańcy Zamościa i okolicznych miejscowości oraz liczne media, którym organizatorzy dziękują za rzetelne przedstawianie spraw patriotycznych dotyczących historii narodu polskiego i Zamojszczyzny.

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Okręg Zamość