Zamość: Akcja protestacyjna NSZZ RI „Solidarność”. Postulaty przekazane premierowi

Protest rozpoczął się w miejscowości Łabunie. Następnie kolumna ok. 120 pojazdów przejechała drogą krajową nr 17 do Zamościa pod Delegaturę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W zgromadzeniu wzięło udział ok. 200 osób.

Reklamy

Protest rozpoczął się w miejscowości Łabunie (pod tamtejszym domem kultury), gdzie zgromadzeni rolnicy na ręce Wójta Gminy Łabunie przekazali petycję z postulatami do Premiera RP. Następnie kolumna ok. 120 pojazdów (w tym ciągniki rolnicze) przejechała drogą krajową nr 17 do Zamościa pod Delegaturę Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie protestujący na ręce kierownika Delegatury przekazali pętycję do Premiera.

W zgromadzeniu wzięło udział ok. 200 osób.

Reklamy

Protest zorganizowała Rada Powiatowa NSZZ Rolników Indywidulanych w Zamościu w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ogłoszonej przez NSZZ RI „Solidarność”.

W proteście w Zamościu udział brał przewodniczący Związku – senator RP Jerzy Chróscikowski.

Wiecej informacji na temat rolniczych protestów na stronach:
www.protestrolnikow.pl
www.solidarnoscri.pl

 

Postulaty do Prezesa rady Ministrów (pdf.) »

 

 

Info i fot: NSZZ RI „Solidarność” w Zamościu