Zamość broni TV Trwam!

19 maja w Zamościu odbył się marsz poparcia dla Telewizji Trwam, której KRRiT odmówiła miejsca na cyfrowym multipleksie. Organizatorami manifestacji byli: Poseł Sławomir Zawiślak oraz Senator Jerzy Chróścikowski.

Reklamy

Marsz zgromadził kilka tysięcy osób z całej Zamojszczyzny w tym Hrubieszowa i okolic.

Rozpoczął się o godz 12 00 Mszą Świętą w Kościele Matki Bożej Królowej Polski. Homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Guz, dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Wzywał aby KRRiT w imię Konstytucji, która zabrania cenzury, uchyliła swą negatywną decyzję i umozliwiła TV Trwam nadawanie na platformie cyfrowej.

Po Mszy uczestnicy marszu ze spiewem na ustach i okrzykem: Nie oddamy wa wam Telewizji Trwam przeszli ulicami Wyszyńskiego, Peowiaków, Partyzantów na Rynek Wielki. W czasie pochodu zostały złożone wieńce pod pomnikiem Armii Krajowej i Krzyżem Katyńskim. Odmawiany był również Różaniec. Na Rynku Wielkim pod Ratuszem organizatorzy zwrócili się do Władz Miasta Zamościa o poparcie dla TV Trwam i podziękowali wszystkim za udział w manifestaccji. Na koniec została odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego i odśpiewana pieśń: „Boże, Coś Polskę…”

Z Hrubieszowa udała się 22 osobowa grupa, którą zoranizował Oddział NSZZ „Solidarność”. Podziękowanie składamy na ręce Ks. Dziekana Wiesława Oleszka za pomoc i wsparcie w organizacji tego wyjazdu.


ŁM