Zamość: Celnicy z województwa lubelskiego uczcili Dzień Służby Celnej

W tym roku obchody Dnia Służby Celnej w województwie lubelskim odbyły się na Rynku Wielkim w Zamościu, w dniu patrona celników św. Mateusza 21 września. Tegoroczne święto miało charakter szczególny, gdyż zbiegło się z 10-leciem powstania Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Reklamy

Wśród gości, którzy swą obecnością uświetnili Dzień Służby Celnej znaleźli się m.in. posłowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele władz wojewódzkich z wojewodą lubelskim Jolantą Szołno-Koguc, przedstawiciele władz powiatowych, kościoła, a także służb i instytucji współpracujących z Izbą Celną w Białej Podlaskiej. Szefa Służby Celnej reprezentował zastępca Szefa Służby Celnej młodszy inspektor celny Grzegorz Smogorzewski.

Tradycyjnie już uroczystości na Rynku Wielkim w Zamościu poprzedziła msza święta w Katedrze Zamojskiej, którą celebrował ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej  ksiądz biskup Marian Rojek. Po mszy funkcjonariusze przemaszerowali na miejsce uroczystego apelu. 

Tegoroczne obchody święta Służby Celnej przebiegały pod hasłem szeroko rozumianych ułatwień dla przedsiębiorców, były także sposobnością do podsumowania wielomiesięcznych przygotowań Służby Celnej do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.  Z tej okazji medalem okolicznościowym, przyznanym przez Szefa Służby Celnej w związku z zaangażowaniem w sprawną organizację przebiegu mistrzostw, wyróżnieni zostali: zastępca dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej nadkomisarz celny Waldemar Micewicz, naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej młodszy inspektor celny Jarosław Zozula, naczelnik Urzędu Celnego w Zamościu podinspektor celny Mirosław Krawczak, naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie podinspektor celny Janusz Wasyluk, a także przedstawiciele urzędów i instytucji współpracujących ze Służbą Celną: wojewoda lubelski Jolanta Szołno-Koguc, zastępca komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk Straży Granicznej Jacek Gartman, naczelnik Urzędu Celnego we Lwowie Serhij Mykolajowycz Popazohlo, naczelnik Wydziału Organizacji Kontroli Celnej Urzędu Celnego we Lwowie Andrij Wasylowycz Todoszczuk oraz dyrektor Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych Jerzy Jaworski.

W uznaniu wkładu w rozwój Służby Celnej Minister Finansów odznaczył Złotą Odznaką Zasłużony dla Służby Celnej prezydenta Zamościa Marcina Zamoyskiego, natomiast srebrną – naczelnika Urzędu Celnego w Jagodzinie Romana Mykytiuka i komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG  gen. bryg. Jarosława Frączyka.

Odznaczenia, wyróżnienia i awanse podczas uroczystości na Rynku Wielkim w Zamościu wręczali wojewoda lubelski, zastępca Szefa Służby Celnej oraz dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej.

Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej młodszy inspektor celny Remigiusz Woźniak podziękował funkcjonariuszom za ostatnie dwanaście miesięcy wytężonej pracy. Podsumowując wysiłki związane z przygotowaniem granicy do obsługi kibiców z całego świata w okresie mistrzostw Europy EURO2012 powiedział „Dzisiaj z całą pewnością i niemałym zadowoleniem mogę stwierdzić, że stanęliśmy na wysokości zadania”.

Zastępca Szefa Służby Celnej młodszy inspektor celny Grzegorz Smogorzewski zwracając się do zebranych na zamojskim rynku funkcjonariuszy celnych i gości podkreślił, że w czasie turnieju EURO2012 udowodniliśmy, iż Polska nie musi być Polską resortową – że polskie służby i instytucje potrafią działać wspólnie dla osiągnięcia wyznaczonego celu.

Przy okazji święta funkcjonariusze bialskiej Izby Celnej pomyśleli też o mieszkańcach Zamościa i turystach. Mogli oni obejrzeć wystawę zabytków, okazów CITES oraz towarów niebezpiecznych i naruszających prawa własności intelektualnej zajętych na granicy przez Służbę Celną. Również najmłodsi mogli liczyć na liczne atrakcje, m. in. konkursy plastyczne i edukacyjne.

 

Info i foto: SCRP